To nie koniec reform
– Często mówimy o zmianach, które już zaszły, chociaż proces jeszcze się nie zakończył. Stąd np. dwa rodzaje egzaminów, wygaszanie niektórych typów szkół i wprowadzanie nowych, kwalifikacyjne kursy zawodowe - mówił wiceminister Tadeusz Sławecki podczas prelekcji poświęconej szkolnictwu zawodowemu, będącej częścią organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Kongresu Edukacja i Rozwój.
– Po tych dwóch latach obserwacji i dyskusji widzimy potrzebę pewnych zmian. Bo jak widać mamy mocne obszary i słabe. Jednym ze słabszych obszarów jest np. kształcenie niepełnosprawnych – podkreślał.

Russell Quaglia: aspiracje ucznia wyzwaniem nauczyciela>>

Zawodówki lepiej dostosowane do rynku pracy
Główne zmiany, jak zapowiedział minister, nastawione będą na współpracę z pracodawcami, rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się, rozwój doradztwa zawodowego i systemu informacji zawodowej. Resort edukacji chce także, by szkoły lepiej monitorowały losy swoich absolwentów oraz dostosowywały swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. Jak zauważył wiceminister, zawodówki powinny reagować na potrzeby rozwijającej się gospodarki - jako przykład wskazał konieczność kształcenia pracowników elektrowni jądrowych, które mają wkrótce powstać na terenie Polski.
Kluczem do sukcesu szkół zawodowych jest, zdaniem Sławeckiego, zacieśnianie współpracy z pracodawcami.
- Większość dużych przedsiębiorstw ma świadomość tego, że muszą partycypować w kosztach kształcenia zawodowego i są gotowe wyłożyć środki na ten cel - mówił wiceminister. Opowiedział też o swoich ostatnich rozmowach z firmą Volkswagen i podjętych przez tego producenta samochodów działaniach w zakresie szkolenia zawodowego kadr w Polsce.

Kształcenie zawodowe zmierza ku lepszemu>>

Więcej pieniędzy na rozwój szkolnictwa zawodowego
Rozwój szkolnictwa zawodowego ma wesprzeć budowany właśnie kilkutysięczny krajowy zespół doradców zawodowych i uruchomienie portalu doradztwa zawodowego. Jak podkreślał wiceminister, resort edukacji zainwestuje również w wyposażenie szkół oraz szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów - na te cele przeznaczy kwotę 700 tys. euro.
-  Aby wesprzeć szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, powstaną e-zasoby dla nauczycieli i kadry kierowniczej - zapowiedział Sławecki. Podkreślił także, że szkoły zawodowe otrzymają narzędzia badawcze, które pomogą im w monitorowaniu losów absolwentów -  opracuje je Instytut Badań Edukacyjnych.

Doradztwo zawodowe w szkole wymaga szybkich zmian>>

Zadania egzaminacyjne opracują pracodawcy
Do potrzeb rynku pracy dostosowane będą również egzaminy. Jak mówił wiceminister Sławecki, resort będzie dążył do zaangażowania pracodawców w proces tworzenia pytań egzaminacyjnych tak, aby umiejętności absolwentów szkół zawodowych, były dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.
- Zdawalność egzaminów zawodowych – ku zadowoleniu wszystkich – rośnie. W ostatnim roku wyniosła 75 proc – części praktycznej i 50 proc. – pisemnej - podkreślał wiceminister - Najlepsze wyniki osiągane dotychczas są w specjalnościach mechanicznych, samochodowych, budowlanych. - dodał i zapowiedział, żee resort położy większy nacisk na analizę skuteczności egzaminów potwierdzających przygotowanie zawodowe.

MEN: nacisk na lepszą edukację i wyrównywanie szans>>