Jeśli chodzi o wyrównywanie szans, to największym, według MEN, problemem jest  doprowadzenie do tego, by wszyscy uczniowie mieli takie same szanse, by chodzili do jednakowo dobrych szkół i otrzymywali tak samo dobry przekaz edukacyjny. - To także problem dostępu do edukacji przedszkolnej, a szczególnie na wsi – mówiła wiceminister. I dodała, że upowszechnianie tego prawa jest obecnie jedną z najważniejszych trosk resortu i całego rządu. A elementami tego programu są upowszechnienie obowiązku przedszkolnego już dla 4-latków i obowiązku szkolnego dla 6-latków. Jak mówiła minister, to ostatnie w praktyce dotyczy już połowy dzieci w tym wieku.
Priorytetem resortu mającym służyć wyrównywaniu szans jest także program „darmowy podręcznik”.  - Będzie on kontynuowany i rozwijany – mówiła Joanna Berdzik.

Więcej o Kongresie>>

W zakresie podnoszenia jakości edukacji główny nacisk w najbliższym czasie kładziony będzie na rozwój kształcenia zawodowego. - To dla MEN bardzo ważne zadanie – podkreślała wiceminister.
Ale podczas kongresu mówiła także o nowej formule matury i sprawdzianu po 6 klasie. Przypomniała, że obie te zmiany będą zastosowane już w 2015 roku. Zmiana w maturach ma polegać m.in. na wprowadzeniu egzaminu ustnego polegającego na wypowiedzi dotyczącej wybranego tematu z kultury, który to temat uczeń wylosuje przed komisją egzaminacyjną.

Nastawione na praktykę szkolnictwo zawodowe to szansa dla gospodarki>>>


Będzie też obowiązek zdawania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Jak poinformowała Joanna Berdzik, w MEN trwają również prace nad zmianami w maturze z matematyki. – To efekt złych wyników i kontrowersji wokół tegorocznej matury z tego przedmiotu. Pracujemy obecnie nad koncepcjami w tym zakresie, które dotyczyć mają nauczania matematyki na wszystkich poziomach, ze szczególnym naciskiem na nauczanie początkowe – mówiła. I dodała, że wkrótce powinien być wypracowany docelowy model w tej dziedzinie.
Minister Berdzik zapowiadała też nowości w zakresie przygotowywania przez szkołę uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii. – Będzie więcej sprzętu w szkołach, będą nowe podręczniki, trwają tez prace nad zmianami w programach nauczania – mówiła wiceszefowa MEN.

MEN: Karta Nauczyciela zła, ale na razie zmian nie będzie>>>