Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół odbędzie się już po raz szesnasty. W tym roku jej główne tematy to: finansowanie oświaty oraz budowanie pozycji dyrektora szkoły.
W programie znalazł się również blok tematyczny poświęcony nadzorowi pedagogicznemu, co może okazać się wyjątkowo przydatne wobec planowanych przez MEN zmian w tej materii.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Gościem specjalnym KKDS będzie dr Russell J. Quaglia, opowie o swojej pracy dotyczącej znaczenia aspiracji i pasji uczniów w procesie nauczania.  Omówi dane zebrane od grupy ponad miliona uczniów i studentów oraz powie, jak tę wiedzę wykorzystać w codziennej pracy. 

Russell J. Quaglia: ucznia trzeba traktować jak partnera>>

Drugim wydarzeniem rozpoczynającym się w środę jest Kongres Edukacja i Rozwój, spotkanie branżowe, koncentrujące się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa. W programie konferencji znalazły się m.in. sesje poświęcone: innowacjom w edukacji, szkolnictwie zawodowemu oraz coachingowi i doskonaleniu zawodowemu.

Programy konferencji: 
Program godzinowy Kongresu Edukacja i Rozwój>>
Program XVI KKDS>>