- Uczniowie są partnerami w naszym systemie edukacyjnym i dlatego należy ich traktować na równi z nami. Innymi słowy, jak w przypadku prawdziwego partnera, należy ich angażować oraz doceniać. Jako że nasz system szkolnictwa ma na celu stwarzanie uczniom szans na wykorzystanie w pełni ich potencjału, ważne jest, aby uczniowie mieli poczucie współdziałania i doceniali to doświadczenie. Społeczność międzynarodowa oraz różnorodne organizacje uznają wagę i znaczenie udziału uczniów w procesach mających na celu usprawnienie funkcjonowania szkół, gdyż zdają sobie sprawę, że uczniowie mogą nas czegoś nauczyć. - mówi doktor Quaglia w wywiadzie dla miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

Dr Russell J. Quaglia będzie gościem specjalnym XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Kongresu Edukacja i Rozwój, które odbędą się w dniach 22-23 października 2014 r. w warszawskim Hotelu Gromada.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w wykładzie mają uczestnicy XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się na XVI KKDSiP. Uczestnicy Kongresu będą mogli zgłosić się do udziału w wykładzie od 10 października. Decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Program XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>
Program Kongresu Rozwój i Edukacja>>