Chodzi o tzw. kształcenie dualne. Podczas nauki w szkole uczeń pobiera praktyki u przedsiębiorcy, który współpracuje z placówką. Zapewnia to szkolenie wykwalifikowanej kadry do pracy w danej firmie.
 - O kształceniu dualnym mówi dziś cała Europa – mówił prezes ZRP Jerzy Bartnik – Komisja Europejska mocno promuje tego rodzaju system nauczania. - podkreślał.
Głos zabrał Edward Tomasz Połaski, 
prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, który zwracał uwagę na to, że polskie firmy dobrze radzą sobie z kryzysem głównie dzięki wsparciu UE, które skończy się w 2013 r. Dlatego, jego zdaniem, na znaczeniu zyska edukacja zawodowa, która pozwoli na rozwój polskich firm i ich samodzielną walkę o pozycję na rynku. Więcej>>
 
Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego