Amnesty International za dekryminalizacją prostytucji

Amnesty International przyjęła we wtorek na zgromadzeniu generalnym kontrowersyjny wniosek ws. depenalizacji prostytucji, odrzucając zastrzeżenia organizacji kobiecych uważających go za równoznaczny...

12.08.2015

Seniorzy już płacą za reformę emerytalną

O ile w czerwcu zarejestrowanych bezrobotnych było o 290 tys. mniej niż przed rokiem, o tyle w grupie wiekowej 60 lat i więcej przybyło ich w ciągu roku 7 tys. (8,5 proc.) - do 88,9 tys. Powód:...

12.08.2015

Nowa ustawa ma promować rolnicze grupy producentów

Zachęta do uczestnictwa indywidualnych rolników w grupach producentów rolnych oraz dostosowanie istniejących przepisów do zasad i warunków udzielania uniknej pomocy finansowej - to cele przyjętego we...

12.08.2015

Wiele szpitali w Polsce jest brudnych

W wielu szpitalach sale są brudne i zniszczone, podobnie jak sanitariaty, co zagraża bezpieczeństwu chorych - informuje Nasz Dziennik.

12.08.2015

Za kłamstwo w przetargu wykonawca może słono zapłacić

Zamówienia publiczne

Jeśli wykonawca, złoży nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotu trzeciego, może zostać wykluczony z postępowania, nawet jeśli było to wynikiem błędu. Wykonawca w takiej sytuacji ponosi bowiem...

12.08.2015

Kiedy małżonek wójta może być dyrektorem szkoły?

Samorząd terytorialny

W setkach niewielkich polskich gmin, tych, w których każdy się zna nazwiska na urzędowych drzwiach powtarzają się często. W jednym z najczęściej występujących przypadków, małżonek wójta gminy pełni...

12.08.2015

Zmiany w prawie wyborczym wchodzą w życie

W najbliższych wyborach parlamentarnych mężowie zaufania będą mogli nagrywać przebieg liczenia głosów w obwodowych komisjach. Od 12 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja kodeksu wyborczego.

12.08.2015

Do sądu trzeba iść zawsze w terminie

Ubezpieczenia społeczne

Złożenie do sądu w terminie odwołania od wypowiedzenia zmieniającego wysokość wynagrodzenia jest warunkiem ubiegania się o przyznanie renty wyrównawczej. Tak można podsumować wyrok Sądu Najwyższego,...

12.08.2015