Zainteresowani otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2014 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Podczas organizowanej już po raz piąty akcji z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych skorzystać będą mogli w całej Polsce podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Termin akcji w większości oddziałów regionalnych KIDP zaplanowano na 26 marca br. Część oddziałów przeprowadzi akcję w innym, często szerszym terminie. Informacje o terminie akcji w danym regionie oraz o sposobie kontaktu z dyżurującymi doradcami podatkowymi będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych regionalnych oddziałów w całej Polsce.

Źródło: www.krdp.pl, stan z dnia 3 marca 2015 r.

ID produktu: 40119444 Rok wydania: 2014
Autor: Aleksander Kaźmierski
Tytuł: Meritum Podatki 2015>>>