Głównym tematem konferencji są wyzwania dla kontroli kasacyjnej i wznowieniowej orzeczeń widziane z perspektywy sędziego i stron procesowych. Referaty prezentujące spojrzenia uczestników postępowania wygłoszą:
    -Stanisław Zabłocki, Sędzia SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
    -Michał Laskowski, Sędzia SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
    -Beata Mik - Prokurator Prokuratury Generalnej
    -Prof. dr hab. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej
    dr hab. Monika Całkiewicz, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Konferencja została zorganizowana przez Sąd Najwyższy we współpracy z Prokuraturą Generalną. Program>>SN...

Czytaj też>> Prokuratorzy na temat nowej procedury...

ID produktu: 40442572 Rok wydania: 2014
Autor:
Tytuł: Władza - Obywatele - Informacja Ku nowemu porządkowi prawnemu