Mikołaj Pietrzak, szef Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, poprosił sądy apelacyjne i okręgowe o informacje na temat rozstrzygnięć dotyczących tymczasowych aresztów. We wnioskach wypytywał o dane dotyczące zastosowania i przedłużania tego najsurowszego środka zapobiegawczego, m.in. liczbę zażaleń oraz sposób ich rozstrzygania.
Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", jedne sądy przekazały wszystkie dane, inne część, a jeszcze inne poprosiły o więcej czasu. Dwa sądy piętrzą trudności i odmawiają udostępnienia danych. To sądy okręgowe w Warszawie i Krakowie. Ich negatywne decyzje podtrzymali prezesi sądów apelacyjnych. Powód? Adwokat – ich zdaniem – zażądał informacji przetworzonej. A jej udostępnienie wymaga wykazania szczególnego interesu publicznego. A tego – w ocenie prezesów sądów – brakuje.
– Praktycy – obrońcy alarmują nas, że problem nadużywania instytucji aresztu nie należy do przeszłości. Aby to sprawdzić, poprosiliśmy o dane, które pozwolą to obiektywnie zbadać – uzasadnia swoje działania Pietrzak. Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>

ID produktu: 40440096 Rok wydania: 2015
Autor: Dariusz Świecki
Tytuł: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych>>>