Obecnie, jak wyjaśniła wiceminister, NFZ przeznacza na działania w zakresie zdrowia publicznego około 200 mln zł. Według projektu ustawy o zdrowiu publicznym, który został przekazany we wtorek 3 marca 2015 roku do uzgodnień wewnętrznych, Fundusz będzie przeznaczał na ten cel 1 procent swoich środków, czyli około 600 mln zł. Dzięki tym środkom będą finansowane programy profilaktyczne.

Czytaj: Projekt ustawy o zdrowiu publicznym skierowany do uzgodnień >>>

Budżety poszczególnych ministerstw dysponują na cele ochrony kilkunastoma milionami złotych (każde). Ministerstwo Zdrowia natomiast przeznacza około 700  mln zł na zdrowie publiczne.
Trzecim źródłem finansowana będzie fundusz zdrowia publicznego, na który będą się składać środki pochodzące z akcyzy ze sprzedaży wyrobów tytoniowych (0,5 procent), alkoholu (1 procent) oraz tzw. ustawy hazardowej (3 procent). W sumie wyniesie to około 200 mln zł.

Ustawa ma koordynować i integrować działania na rzecz zdrowia, prowadzone obecnie przez wiele instytucji, takich jak NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Sanepid, jednostki samorządu terytorialnego czy inne ministerstwa. Podstawą skoordynowanych działań będzie Narodowy Program Zdrowia Publicznego, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów. Środki na jego realizację będzie rozdzielał Komitet Sterujący, który będzie też  koordynował działania.

Efektem wprowadzenia ustawy ma być zatrzymanie wzrostu przypadków otyłości i cukrzycy, zmniejszenie odsetka osób palących o 2 procent w ciągu 5 lat, zmniejszenie odsetka osób nieaktywnych fizycznie  o 10 procent do 2025 roku, zmniejszenie liczby osób pijących alkohol o 10 procent do roku 2025. 

Korzyścią prowadzonych działań ma być między innymi  wydłużenie życia kobiet – do 84 lat, mężczyzn – do 78 lat, zmniejszenie śmiertelności noworodków i zwiększenie przeżywalności po nowotworach.

Ustawa po siedmiu dniach, czyli 10 marca 2015 roku, zostanie skierowana do konsultacji społecznych. Wejście ustawy w życie zaplanowano na 1 stycznia 2016 roku.