Zmiana ta wynika ze zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2014.1441), tzw. rozporządzenia koszykowego. Wprowadziło ono obowiązek wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania oraz stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (§ 1 pkt 4).

Czytaj: Zmiany w kryteriach ocen ofert umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej >>>

Obecnie obowiązujące kryteria oceny jakości w zakresie zakażeń szpitalnych i racjonalnej polityki antybiotykowej stały się na tej podstawie obowiązkowe, a jako takie, nie mogą być elementem oceny oferty w konkursie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Fundusz proponuje więc, aby element oceny jakości, jakim są zakażenia szpitalne i racjonalna polityka antybiotykowa, był oceniany w oparciu o Certyfikat wydawany na podstawie ankiety oceniającej efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA). 

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 17 marca 2015 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt jest dostępny na stronie Funduszu www.nfz.gov.pl