Niskooprocentowane kredyty dla studentów

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. Maksymalny dochodu na osobę w rodzinie uprawniający studenta do otrzymania kredytu studenckiego, w roku akademickim...

22.12.2015

Prawie 90 mln zł na inwestycje w budżecie Gorzowa Wlkp.

Finanse samorządów

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła w poniedziałek budżet miasta na 2016 r. Na inwestycje zapisano prawie 90 mln zł, o 14 mln zł więcej niż przed rokiem - poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa...

22.12.2015

Wielkopolska ma budżet na 2016 rok

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli w poniedziałek budżet województwa na 2016 rok. Planowane dochody mają wynieść 1 mld 047 mln zł, wydatki 1 mld 132 mln zł, założony deficyt wyniesie...

22.12.2015

Sejmik lubuskiego przyjął budżet regionu na 2016 r.

W poniedziałek Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę budżetową na 2016 r. Na inwestycje samorząd regionu planuje wydać 143 mln zł. Wydatki inwestycyjne to 33 proc. wydatków majątkowych...

22.12.2015

Bez deficytu w budżecie woj. kujawsko-pomorskiego

Samorząd terytorialny

Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w poniedziałek przyjęli budżet na 2016 r. Planowane dochody i wydatki mają wynieść 788,7 mln zł, nie przewiduje się deficytu.

22.12.2015

Rada Służby Publicznej zamiast cywilnej

W poniedziałek wieczorem sejmowa komisja administracji rozpatrzyła część poprawek zgłoszonych do projektu zmian w ustawie o służbie cywilnej autorstwa PiS. Poparcie uzyskała poprawka przywracającą...

22.12.2015