Połączenie dwóch największych na rynku wydawniczym spółek miało miejsce 28 listopada 2014 roku i odbyło się w drodze przeniesienia całego majątku LexisNexis na Wolters Kluwer. Aktualnie oferta wydawnicza złożona z produktów obu spółek dostępna jest sklepach profinfo.pl i ksiegarnia.lexisnexis.pl. Jednak po 30 kwietnia 2015 roku wszystkie publikacje wchodzące w skład oferty, w tym wydawane dotychczas pod marką LexisNexis, będą dostępne wyłącznie w serwisach Wolters Kluwer. Ksiegarnia.lexisnexis.pl oficjalnie zostanie zamknięta, jednak dotychczasowe zasady współpracy nie ulegną zmianie.

Wolters Kluwer to największy na polskim rynku wydawca publikacji prawniczych i biznesowych. Obecnie ofertę wydawniczą spółki stanowi ponad 10 000 opracowań, w tym książek i czasopism w formie drukowanej i elektronicznej. Są to merytoryczne i rzetelne opracowania zawierające specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Wśród polecanych publikacji najczęściej wymienia się:

* Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją Jerzego Ciszewskiego,
* Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Dariusza Świeckiego,
* Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych autorstwa Dariusza Świeckiego,
* Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo autorstwa Małgorzaty Manowskiej,
* Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego autorstwa Bogusława Dautera.

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej oferty wydawniczej.