Ustawa o Karcie Dużej Rodziny zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Do tej pory Karta funkcjonowała na podstawie rządowego programu. Przysługuje ona rodzinom z co najmniej trójką dzieci.
Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny>>>

Według Wolińskiego przeniesienie Karty do ustawy daje pewność, że będzie to rozwiązanie na lata. "Polityka prorodzinna nie dotyczy dwóch, trzech czy pięciu sezonów, czy jednej bądź dwóch kadencji Sejmu. Takie decyzje demograficzne podejmowane są na dziesiątki lat, na całe życie" - powiedział. "To nie jest już program rządowy, który można jednym podpisem ministra wprowadzić i jednym zlikwidować" - dodał.

Woliński podkreślił, że w ustawie zawarte są takie rozwiązania, które nie mogły obowiązywać w programie. "Najważniejsza rzecz to ulga komunikacyjna czyli 37 proc. zniżki na przejazdy jednorazowe i 49 proc. na bilety okresowe. To jest zdobycz - trwała ulga wpisana do budżetu i ustawy o transporcie publicznym. Obowiązuje wszystkie podmioty transportu kolejowego. Nie musimy już zastanawiać się, czy przewoźnik, z którego usług chcemy skorzystać, ma ofertę dla dużych rodzin" - powiedział Woliński.

Przypomniał, że niektórzy przewoźnicy przystąpili do programu KDR na zasadach handlowych, przewidzieli ulgi dla rodzin wielodzietnych w swoich cennikach i udzielali ich z własnych środków. Teraz do tych ulg handlowych dochodzą ulgi ustawowe, na które przewoźnik dostanie refundację z budżetu państwa. Jak powiedział Woliński, ulgi te można łączyć i jest to bardzo ważne dla dużych rodzin.

Jak dodał, rozporządzeniem rządu nie mogły też być wprowadzone zniżki do parków narodowych; także zmiany w opłatach paszportowych wymagały zmian ustawy o ewidencji ludności.

Pytany, które uprawnienia są najcenniejsze do rodzin wielodzietnych, Woliński powiedział, że magnesem są ulgi na kolei. Jego zdaniem to one powodują, że Karta się rozpowszechnia, większość uprawnionych rodzin o nią występuje.

"Wtedy mamy zidentyfikowaną tę grupę, mamy swoisty spis powszechny wielodzietnych. Od tego momentu jest to też grupa zakupowa, na którą każdy z przedsiębiorców chętnie patrzy - bo członków rodzin wielodzietnych jest już łatwo zidentyfikować, mają swój dokument" - wyjaśnił.

Do Karty Dużej Rodziny mogą przystępować nie tylko instytucje państwowe, ale również przedsiębiorcy. Zdaniem Wolińskiego rodziny wielodzietne są dla firm atrakcyjnymi klientami, ponieważ kupują więcej i są bardziej lojalne w tym znaczeniu, że mają określone wydatki sztywne - nie mogą dzieciom pewnych rzeczy odmówić.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i samorząd. Karty przysługują rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 - gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku. Karta przysługiwać będzie samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy.

Dzięki Karcie otrzymają oni m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych.

Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają umowy z ministrem pracy lub wójtami. Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów je przyznających MPiPS zamieszczać ma na stronie internetowej. Podmioty, które przyznają zniżki, będą miały prawo posługiwać się w materiałach reklamowych oraz informacyjnych znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Już teraz zniżki oferuje kilkaset podmiotów - sklepów, muzeów, miejsc zabaw dla dzieci, przedszkoli, kin i basenów.

Karta, tak jak dotąd, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jedna osoba będzie mogła wnieść o przyznanie Kart wszystkim członkom rodziny.

Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty, nie utraci ich, chyba że sąd odbierze mu władzę rodzicielską lub ją ograniczy przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Małżonek rodzica straci ją tylko w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa (jeśli nie jest rodzicem dzieci). Dziecko - zgodnie z granicą wieku. Zmiany, które mogą spowodować, że rodzic utraci prawo do Karty, nie będą miały wpływu na uprawnienia pozostałych członków rodziny.

Według resortu pracy w program KDR zaangażowanych jest 350 instytucji i firm, które oferują ulgi w ponad tysiącu podmiotów handlowych, kulturalnych, sportowych. Ich wykaz znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl. Do tej pory złożono wnioski o wydanie ok. 643 tys. KDR, z czego odebrano już blisko pół miliona.

Z danych GUS wynika, że rodziny wielodzietne w Polsce to 3,4 mln osób. (PAP)

bos/ akw/ pś/