Londyn: Sadiq Khan nowym burmistrzem

Samorząd terytorialny

Kandydat Partii Pracy Sadiq Khan zwyciężył w wyborach burmistrza Londynu - poinformowała w piątek telewizja Sky News, powołując się na własne obliczenia. Khan, zwolennik pozostania W. Brytanii w UE,...

06.05.2016

Rzecznik zaskarży nową procedurę karną

Zasada rządów prawa zakłada m.in., że ingerencja ze strony organów władzy wykonawczej w prawa jednostki powinna być przedmiotem skutecznej kontroli uważa rzecznik praw obywatelskich, który skierował...

06.05.2016

MS twardo za niezawisłością sędziów

Nieprawdą jest, jakoby w resorcie trwały prace nad przepisami pozwalającymi ministrowi na wyznaczanie sędziów do prowadzenia konkretnych spraw. Zachowanie niezawisłości i niezależności sądów jest...

06.05.2016

Nauczyciel gimnazjum tylko z dyplomem magistra

MENprzygotował nowe rozporządzenie ws. kwalifikacji, które muszą uzyskać nauczyciele zatrudniani w poszczególnych typach szkół. Gimnazja nie będą już zatrudniać osób po licencjacie.

06.05.2016

Zabytkowe budynki będą odpowiednio oznaczone

Budownictwo

Na każdej nieruchomości wpisanej do ewidencji zabytków ma być umieszczone oznaczenie informujące o jej statusie takie rozwiązanie przewidują przepisy, nad którymi pracuje rząd.

06.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski