Dialog techniczny to narzędzie pomocne zamawiającemu

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny stanowi punkt wyjścia dla zamawiającego, który poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami, ma możliwość opracowania dokumentacji przetargowej, która będzie w...

08.04.2015

GIF nakazuje wstrzymanie reklamy produktu Sudafed

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Johnson Johnson Polnad zaprzestanie niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego Sudafedn. GIF podważył zawarte w reklamie...

07.04.2015

Przed nami Dzień Informacyjny LIFE 2015

Środowisko

Zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy z programu LIFE oraz aplikowania o środki na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu - to zalety Dnia Informacyjnego LIFE 2015, który...

07.04.2015

Morze Śródziemne - morzem śmierci

Środowisko

W pierwszym kwartale bieżącego roku w Morzu Śródziemnym utonęło 10 razy więcej osób niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tragedie na Lampedusie miały być impulsem, który popchnie Europę do...

07.04.2015

Radio z Raciborza ukarane za zbyt długie reklamy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała spółkę Radio Vanessa z Raciborza za zbyt długie reklamy. Przewodniczący KRRiT nałożył na nadawcę programu Radio Vanessa , karę w wysokości 1500 zł.

07.04.2015

Pośrednik kredytowy nie sprawdzi klienta w bazie

Sprawdzenie zdolności kredytowej klienta w bazach danych będzie obowiązkiem banku. Nowa ustawa regulująca udzielanie kredytów hipotecznych nie przyzna pośrednikom kredytowym uprawnień w tym zakresie.

07.04.2015

Sąd już nie zapyta świadka o adres

Wchodząca w życie 8 kwietnia br. ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka zmienia Kodeks postępowania karnego w taki sposób, aby zapewnić lepszą ochronę interesów pokrzywdzonego w...

07.04.2015

Zmiany w wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

4 maja 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, w którym odstąpiono od dotychczas istniejącego wymogu zatwierdzania procedur...

07.04.2015

Eksperci o efektywności systemu finansowania samorządów

Samorząd terytorialny

VII już edycja konferencji Finanse Komunalne (8-9 czerwca br.) będzie poświęcona dyskusji nad efektywnością funkcjonowania mechanizmów systemu finansowania samorządów z perspektywy 25 lat jego...

07.04.2015