Propozycja resortu uwzględnia zmiany, jakie zaczną obowiązywać w ustawie o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r. Proponuje objęcie przepisami nowego rozporządzenia oprócz dotychczasowych przypadków stosowania dokumentu dostawy także przypadki, o których mowa w art. 42 ust. 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym. Rozporządzenie nie będzie za to już określało sposobu ewidencjonowania dokumentów dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ponieważ przepisy określające sposób ewidencjonowania tych wyrobów zostały określone bezpośrednio w ustawie.

Resort proponuje ponadto nowy wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywanych do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy. MF proponuje zmniejszenie liczby obowiązujących skażalników (z obecnych 19). Poza tym ministerstwo proponuje przyporządkowanie konkretnych środków skażających do poszczególnych branż zużywających częściowo skażony alkohol etylowy. Przyporządkowanie konkretnych skażalników do poszczególnych branż zużywających częściowo skażony alkohol, ma zapewnić bezpieczeństwo konsumentów oraz skuteczną kontrolę nad skażaniem i obrotem alkoholem skażonym ze względów podatkowych.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenie z 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108).

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł