Przerwy w funkcjonowaniu dotyczyć będą następujących e-usług:

- sprawdzenia statusu podmiotu w VAT,

- sprawdzenia statusu NIP,

- wstępnie wypełnionego zeznania (PFR).

Od 2 listopada do 5 listopada br. usługi umożliwiające weryfikację statusu VAT i NIP będą działały na danych aktualnych na 1 listopada br, a od 6 do 9 listopada usługi te będą niedostępne. W tych dniach podatnicy będą mogli skorzystać z możliwości weryfikacji statusu VAT i NIP telefonicznie lub osobiście w najbliższym urzędzie skarbowym.

Ponadto w dniach od 2 listopada do 9 listopada br. wyłączona zostanie możliwość składania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (PFR).

Pełna funkcjonalność usług zostanie przywrócona 9 listopada br.