W konsyliach będzie mogło zasiadać więcej specjalistów, a pakiet onkologiczny obejmie też chorych na nowotwory łagodne centralnego układu nerwowego - to niektóre ze zmian w pakiecie onkologicznym, które wchodzą w życie 1 listopada 2015. 

Rozporządzenia ministra zdrowia, które wchodzą w życie 1 listopada 2015, to wynik pierwszych ocen pakietu onkologicznego, jakich dokonano w połowie kwietnia 2015. Ówczesny szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział wtedy wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu pakietu. Z kolei minister Marian Zembala w lipcu powołał zespół ekspertów do spraw oceny pakietu onkologicznego, który opracował propozycje zmian. 

Nowe przepisy rozszerzają listę nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego. 
 

- Nowotwory centralnego układu nerwowego, które w klasyfikacji histopatologicznej są niezłośliwe, często w praktyce klinicznej są złośliwe. Mimo, że ich budowa histopatologiczna może nie mieć znamion złośliwości i nie dają przerzutów, to z powodu braku możliwości ich całkowitego usunięcia z ważnych czynnościowo struktur ośrodkowego układu nerwowego, przerastania naczyń czy nerwów, są złośliwe klinicznie - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Zmieni się też skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, który jest powoływany przy nowotworach układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci i dorosłych. Od listopada 2015 w przypadku leczenia niektórych typów nowotworów u dzieci na przykład zamiast specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej w konsylium będzie mógł uczestniczyć chirurg szczękowo-twarzowy lub stomatologiczny. 

Gdy rozpoznanie onkologiczne może być przeprowadzone jedynie w wyniku zabiegu, wówczas będzie on wykonywany w ciągu 28 dni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. W tym samym terminie będzie zwołane konsylium oraz ustalony sposób leczenia. 

Zmieni się także wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Część zmian wynika z rozszerzenia pakietu o przypadki łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego i niektórych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na karcie dodano opcję skierowania pacjenta na zabieg diagnostyczno-laboratoryjny z podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Nową kartę będzie mógł wydawać również lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, a także lekarz udzielający świadczeń szpitalnych (w przypadku, gdy nowotwór złośliwy został potwierdzony po wykonaniu zabiegu). Na sporządzenie karty DiLO lekarze będą mieli 3 dni od daty decyzji o jej wystawieniu (dotychczas musiała ona być wystawiana zaraz po przyjęciu pacjenta). 

Resort zdrowia poinformował, że Narodowy Funadusz Zdrowia również przygotował korekty w pakiecie onkologicznym, są to między innymi rozszerzenie pakietu onkologicznego o nielimitowane świadczenia związane z radioterapią paliatywną oraz możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie. 

- Wprowadzane zmiany ułatwią pacjentom dostęp do szybkiej terapii onkologicznej. Nie oznacza to jednak zakończenia prac nad usprawnianiem pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia nadal będzie analizowało jego funkcjonowanie, aby – jeśli będzie taka konieczność – opracowywać i wprowadzać odpowiednie korekty - zapewnia resort. 

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem 2015 roku, by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę DiLO. Pacjenci z "zieloną kartą" są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki np. do diagnostyki, aby nie czekali w kolejce razem z pacjentami nieonkologicznymi. 

W Polsce odnotowywanych jest rocznie około 140,5 tysięcy rozpoznań zachorowań na nowotwory. Wydatki na onkologię to ok. 6,3 mld zł rocznie, co stanowi około 6 procent całkowitych wydatków na zdrowie.(pap)