1  listopada 2015 roku  wchodzą w życie zmiany w pakiecie onkologicznym zapowiadane przez resort zdrowia. Są one efektem pierwszej oceny funkcjonowania pakietu, jakiej dokonano w połowie kwietnia. 

- Pakiet był niewątpliwie od samego początku do poprawienia - podkreślił rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Zaznaczył, że zmiany w pakiecie są dokonywane późno, ale "idą w dobrą stronę". 

Pozytywnie ocenił rozszerzenie katalogu nowotworów układu krwiotwórczego i układu chłonnego, które można wpisać do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Powiedział, że istotne jest też objęcie pakietem nowotworów łagodnych ośrodkowego układu nerwowego.
- One są nowotworami łagodnymi, ale dają "złośliwe" objawy dla pacjentów - wyjaśnił. 

Powiedział, że dla lekarzy rodzinnych ważne jest wydłużenie czasu na wystawienie karty DiLO. Dotychczas musieli oni wystawiać ją niezwłocznie po przyjęciu pacjenta, teraz będą mieli na to 3 dni. Sutkowski zaznaczył, że karta powinna być wystawiona szybko, ale lekarz może to zrobić następnego dnia, jeśli nie będzie to kolidowało z terminami leczenia chorego. 

Czytaj:  Od 1 listopada 2015: zmiany w pakiecie onkologicznym>>>

Resort uelastycznił też skład konsyliów lekarskich, które są powoływane przy różnego rodzaju nowotworach. Tę zmianę również Sutkowski ocenił pozytywnie.
- Bez sensu było, że lekarz radiolog był w konsylium wtedy, gdy radiologia nie wchodziła w zakres leczenia danego nowotworu - powiedział. 

Inna dobra - zdaniem Sutkowskiego - zmiana dotyczy sytuacji, gdy rozpoznanie onkologiczne może być przeprowadzone jedynie w wyniku zabiegu. Teraz zabieg będzie musiał być wykonany w ciągu 28 dni; w tym samym terminie będzie zwołane konsylium oraz ustalony sposób leczenia. 

Również prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej profesor Piotr Rutkowski ocenił, że zmiany przygotowane przez resort zdrowia idą w dobrym kierunku, chociaż wciąż nie rozwiązują podstawowych problemów pakietu onkologicznego. 

Podkreślił, że nadal brakuje kontroli jakości wykonywanych świadczeń onkologicznych.
- Teraz nie jesteśmy w stanie ocenić przy realizacji tego rodzaju świadczeń za co płatnik płaci, czyli te świadczenia nie muszą być ani zgodne ze standardami, ani odpowiedniej jakości, a osoby uczestniczące w konsylium niekoniecznie muszą znać się na tym, co wykonują - powiedział. 
 

Zdaniem Rutkowskiego placówką wiodącą w leczeniu onkologicznym powinien być ośrodek prowadzący opiekę wielospecjalistyczną.
- W Polsce brakuje systemu referencyjności, czyli tego, żeby trudne wielospecjalistyczne przypadki były leczone w skoncentrowanych ośrodkach, które mają odpowiednie doświadczenie i wyposażenie - zaznaczył. 

Pozytywnie ocenił wydłużenie terminu na wystawienie karty DiLO przez lekarza. Zauważył jednak, że lekarz specjalista nadal nie będzie miał możliwości wystawienia karty DiLO na podstawie podejrzenia nowotworu, a jedynie w oparciu o badanie histopatologiczne. 

- Karta DiLO została nadmiernie zbiurokratyzowana. W założeniu miała ona być przewodnikiem dla pacjenta i przyspieszyć diagnostykę. I częściowo przyspieszyła, ale liczba obowiązków biurokratycznych - głównie służących sprawozdawaniu - wzrosła niepomiernie - ocenił Rutkowski. Dodał, że karta nie poprawiła realizacji standardów medycznych, a w rezultacie pacjenci nie zyskali lepszej opieki. Jego zdaniem standardy leczenia onkologicznego powinny być uregulowane przez resort zdrowia. 

Obaj eksperci podkreślili, że ważne będą również zmiany w pakiecie zapowiadane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są to rozszerzenie pakietu onkologicznego o nielimitowane świadczenia związane z radioterapią paliatywną oraz możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie. 

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem 2015 roku, by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu wystawia się pacjentom kartę DiLO. Pacjenci z "zieloną kartą" są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki np. do diagnostyki, aby nie czekali w kolejce razem z pacjentami nieonkologicznymi. 

W Polsce odnotowywanych jest rocznie około 140,5 tys. rozpoznań zachorowań na nowotwory. Wydatki na onkologię to około 6,3 mld zł rocznie, co stanowi około 6 procent całkowitych wydatków na zdrowie.(pap)