Jak informuje Gazeta Wyborcza Białystok. prawomocny wyrok został ogłoszony w piątek (30 października przed Sądem Okręgowym w Białymstoku.
- Nie budzi zastrzeżeń orzeczona wobec obwinionego kara dyscyplinarna w postaci wydalenia ze służby komorniczej - powiedział w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Kamiński. - Obwiniony, wydatkując środki podlegające dokumentacji na działalność rażąco niezgodną z ich przeznaczeniem, doprowadził do powstania niedoboru kasowego o dużej wartości, czym rażąco naruszył porządek prawny. Nadto podejmując podstępne zabiegi mające na celu ukrycie niedoboru, m.in. poprzez dyskredytowanie wiarygodności komorników pełniących funkcje wizytatorów, utracił przymioty moralne niezbędne do pełnienia funkcji komornika sądowego. W tej sytuacji cele kary, w szczególności cele zapobiegawcze i wychowawcze, może zrealizować tylko najsurowsza kara dyscyplinarna - dodał sędzia.
Więcej: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok>>


Czytaj: Samorząd komorniczy wyciąga wnioski z przypadku asesora usuniętego z zawodu>>>


Andrzej Marciniak
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz>>>