AUTO ZWROT przyspieszył odzyskanie nadpłaty PIT i VAT

Ordynacja Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała we wtorek, że szybko zwraca nadpłatę podatku PIT i VAT na rachunki bankowe podatników. Skarbówka zapewnia, że dzięki automatyzacji zwrotów pieniądze mogą trafić na konto w ciągu kilku dni. Przez system AUTO ZWROT przeszło już ponad 1,1 miliona zwrotów podatku.

22.03.2022

Lekarze rodzinni nie zyskają na podwyższeniu składki zdrowotnej

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dyskryminują podstawową opiekę zdrowotną - alarmuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Z dodatkowych 9 miliardów złotych z tytułu podwyższenia składki zdrowotnej wększośc środków otrzymają szpitale i opieka specjalistyczna.

22.03.2022

Obowiązkowy bilet do parku narodowego może zaszkodzić niektórym z nich

Środowisko Administracja publiczna

Wprowadzenie generalnej zasady, że wstęp do parku narodowego jest płatny, może odbić się mniej popularnym parkom czkawką. A obsługa poboru opłat może pochłonąć większość zysków z biletów - przekonują samorządy i niektóre organizacje w uwagach do konsultowanego właśnie projektu nowej ustawy o parkach narodowych.

22.03.2022

Mediacja nadal nieznana - łódzcy adwokaci uruchomili infolinię

Wymiar sprawiedliwości

Wokół mediacji, jej zasad i kosztów narosło wiele mitów i nie wszystko jest jasne - tak adwokaci/mediatorzy działający w Adwokackim Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi tłumaczą swoją inicjatywę - uruchomienie infolinii dla wszystkich tych, którzy może i chcieli skorzystać z tego rozwiązania, ale nie wiedzą, jakie niesie ze sobą konsekwencje.

22.03.2022

Specustawa ukraińska jest dziurawa. Na kwaterowaniu uchodźców zarobią też oszuści

Nieruchomości Ukraina

Na specustawie ukraińskiej mogą zarobić nieźle oszuści. Nie trzeba bowiem mieć tytułu prawnego do mieszkania, by otrzymać pieniądze za udzielenie schronienia wojennym uchodźcom. Trudno też będzie zweryfikować, ile osób skorzystało z noclegu. A ewentualna kontrola w większości przypadków będzie czystą fikcją. Ustawa nie określa też rozliczeń za wyżywienie przyjmowanych Ukraińców.

22.03.2022

Ubezpieczenie na życie członka zarządu może być kosztem podatkowym firmy

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Jeśli prawo do dodatkowego świadczenia na rzecz członka zarządu wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub umowy spółki, możliwe jest zaliczenie do koszów podatkowych składek na jego ubezpieczenie na życie - zarówno w części ubezpieczeniowej, jak i inwestycyjnej. Wynika to z najnowszych interpretacji fiskusa.

22.03.2022

Pracownik zapłaci pracodawcy za porzucenie pracy? Są już takie pozwy

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie chcą tolerować porzucania pracy przez pracowników, które to zjawisko wyraźnie rozwinęło się w czasie pandemii. O ile do tej pory gotowi byli pójść im na rękę i rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, o tyle teraz zamierzają korzystać z możliwości, jaką daje im prawo i walczyć przed sądem o odszkodowanie za poniesione z tego tytułu straty. Pierwsze pozwy już wpływają do sądów.

22.03.2022

Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Są już rozporządzenia, które umożliwią organizację oddziałów przygotowawczych w innych miejscach niż szkoły. Dodatkowo MEiN zakończył prace nad aktem prawnym umożliwiającym uczniowi z Ukrainy zdawanie egzaminu ósmoklasisty i matury - nie wygląda jednak, by szedł w tym względzie ukraińskim uczniom specjalnie na rękę w kwestii podstawy programowej. Część arkuszy będzie jednak przetłumaczona na ukraiński.

21.03.2022

Rząd chce ułatwić legalizację pobytu zagranicznym przedsiębiorcom

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację pobytu cudzoziemcom, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia. Projekt przewiduje też przeniesienie niektórych kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej.

21.03.2022

Może być kara za niedopuszczanie sędziego Juszczyszyna do orzekania

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał w drugiej instancji postanowienie w sprawie przywrócenia sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w Sądzie Rejonowycm w Olsztynie, które zdaniem jego pełnomocnika otwiera drogę do nałożenia na prezesa tego sądu Macieja Nawackiego, w celu przymuszenia go do dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania, grzywny z zamianą na areszt.

21.03.2022

Jest wojna, można będzie uprawiać ugory

Środowisko

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązującego w tym zakresie zakazu. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

21.03.2022

Wojna w Ukrainie - rząd przekonuje opozycję do zmiany konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pakiet legislacyjny wymagający zmian w konstytucji, w tym wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich - takie m.in. propozycje premier Mateusz Morawiecki przedstawił podczas poniedziałkowego spotkania z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji w Ukrainie. Opozycja odniosła się do tej propozycji z rezerwą.

21.03.2022

UOKiK w 2021 r surowo karał nie tylko przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2021 roku 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

Skarga nadzwyczajna: Sąd z urzędu ma sprawdzić, czy kredyt "frankowy" nie ma zakazanych klauzul

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Skoro klientka już zapłaciła bankowi kwotę przewyższającą wysokość udzielonego jej kredytu, rozliczenie z bankiem nie powinno stanowić dla niej znacznej uciążliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I sugeruje Sądowi Najwyższemu nakazanie ponownego rozpatrzenia sprawy, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, gdzie sądy mają obowiązek równoważyć prawa konsumentów i przedsiębiorców.

21.03.2022

ZUS: Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

21.03.2022

UOKiK: Prawie tysiąc decyzji w obronie konsumentów i konkurencji

Rynek i konsument

988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie pół miliarda złotych nałożonych kar - to fekty działalności w 2021 r. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony praw konsumentów i konkurencji. Po raz pierwszy sankcje za takie praktyki dotknęły nie tylko firm, ale także osoby nimi zarządzające, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

Spółki nieruchomościowe dostaną więcej czasu na złożenie informacji

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Budownictwo

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które przedłuży o sześć miesięcy termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Dokumenty trzeba więc będzie złożyć do końca września, a nie – jak to jest obecnie – do końca marca.

21.03.2022

Zakaz eksmisji do zniesienia - uderza też w uciekinierów z Ukrainy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jednym z rozwiązań, które miało być dodatkową ochroną w czasie pandemii, był wprowadzony wiosną 2020 r. zakaz eksmisji. Są one wstrzymane do końca epidemii lub stanu epidemicznego. O zmiany apelowały już wielokrotnie m.in. samorządy, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że rozważa zmiany. Przepisy obowiązują jednak nadal, a teraz RPO alarmuje, że mogą skutecznie utrudniać sytuację obywateli Ukrainy, którzy w Polsce chronią się przed wojną.

21.03.2022

Zmiany w zasadach restrukturyzacji nie ułatwiają życia przedsiębiorcom

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Utrudnienia działalności gospodarczej prawdopodobnie przyniosą w tym roku wzrost niewypłacalności. Jak szacują eksperci, ponowny wzrost upadłości w 2022 r. będzie wynikać z tego, że część rozpoczętych w ostatnim czasie restrukturyzacji nie przyniesie pozytywnego efektu. Wzrost skali zjawiska może też być skutkiem nieobowiązywania już przepisów o uproszczonej restrukturyzacji.

21.03.2022

Przekształcenie pracodawcy nie pozbawia pracowników prawa do oszczędzania w PPK

Domowe finanse Spółki PPK

W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.

21.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski