Rząd nie zamierza już likwidować NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zaczyna coraz lepiej funkcjonować; w tej kadencji nie zostanie zlikwidowany - zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski.

14.05.2018

Do 31 maja czas na I ratę odpisu na ZFŚS

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2018 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co...

14.05.2018

Nauczyciel mniej zarobi na sprawdzaniu egzaminów

Koniec ze sprawdzaniem prac na umowę o dzieło po interwencji ZUS, z egzaminatorami zawiera się umowy zlecenia, co rodzi obowiązek odprowadzania składek. Pomysł nie budzi entuzjazmu sprawdzających.

14.05.2018

Kryteria otrzymania A1 wreszcie jasne

ZUS od wielu miesięcy wydawał decyzje odmowne w sprawie zaświadczeń A1 dla zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców pracowników z państw trzecich, głównie z Ukrainy i Białorusi. ZUS określił...

14.05.2018

Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero w 2020 roku?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który ma uratować nasze przyszłe emerytury. Po pierwszej prezentacji projektu zrobiło się o nim cicho, ale to nie oznacza, że nic się w tej sprawie nie dzieje....

14.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski