Zasada dobrego sąsiedztwa nie ogranicza budowy farm fotowoltaicznych

Budownictwo Nieruchomości

Każdy, kto miał do czynienia z procesem inwestycyjnym mającym na celu budowę elektrowni fotowoltaicznych, mógł spotkać się z problemem w postaci tzw. zasad dobrego sąsiedztwa. Jednak z ustawy o OZE wynika, że do jej budowy nie potrzeba spełnienia tej zasady, a tym samym przeprowadzania przez organ wydający decyzje o warunkach zabudowy specjalnej analizy.

10.10.2022

MF: Jeśli uchodźca jest polskim rezydentem, musi płacić w Polsce podatki

PIT Ukraina

Przepisy podatkowe dotyczące Ukraińców pracujących w Polsce nie zmienią się - deklaruje Ministerstwo Finansów. Zastrzega też, że nie można manipulować liczeniem 183 dni pobytu w Polsce, obligującym do rozliczeń z polskim fiskusem. Daje też wyraźnie do zrozumienia, że wspomagamy uchodźców niebagatelną kwotą 16 mld złotych. Eksperci wskazują, że Ukraińcy powinni liczyć się z kontrolami ich rozliczeń.

10.10.2022

Szpitale będą musiały zadbać o cyberbezpieczeństwo - szykuje się zmiana przepisów

Finansowanie zdrowia RODO

System ochrony zdrowia stanie się częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, co oznacza nowe obowiązki dla szpitali. Uczestnicy niedawnej konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia 2022 r.” zgadzali się, że obecnie dane w szpitalach nie są dostatecznie chronione. Ich zdaniem wyzwaniem już teraz jest brak specjalistów IT, przeszkolenie personelu i finansowanie.

10.10.2022

Wyrok ETPC to odszkodowanie dla Juszczyszyna i zachęta dla innych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bezpośrednią konsekwencją orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Juszczyszyna jest wypłata odszkodowania przez państwo za stosowane wobec niego represje. A pośrednią, kolejne oddalenie nas od pieniędzy z Unii, jeśli polskie władze nie zmienią swej praktyki. A co więcej - wyrok dał dużą broń do ręki obywatelom i adwokatom, którą będzie można wykorzystać w sądach.

10.10.2022

Papierowe bilanse zdrowia w szkołach przejdą do lamusa, ale niezbyt szybko

Pacjent Szkoła i uczeń Zawody medyczne

Pielęgniarki i higienistki szkolne mają mieć łatwiej – resort zdrowia chce wprowadzić elektroniczny obieg informacji o problemach zdrowotnych ucznia poprzez IKP. Założenie samo w sobie słuszne, tyle tylko że pielęgniarki szkolne w zdecydowanej większości nie posługują się komputerami, nie ma ich także w ich gabinetach szkolnych. Przyszłą sieć informatyczną ma dopiero sfinansować NFZ.

10.10.2022

Ostatnie dni, by uzyskać dopłatę za ciepło - kto nie dopełni formalności, zapłaci za innych mieszkańców

Państwo zamierza zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania gospodarstwom domowym, spółdzielniom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne takim, jak m.in. szkoły lub przychodnie. Warunkiem jest jednak złożenie do 11 października oświadczenia. Bez tego niższych cen ciepła nie będzie, a osoba, która o dokumencie zapomni może też odpowiadać własnym majątkiem - będzie to np. członek zarządu, dyrektor lub wynajmujący lokal.

10.10.2022

#tylko Tak #oznacza Zgodę - już wkrótce ruszy kampania edukacyjna dotycząca zmiany definicji gwałtu

Wymiar sprawiedliwości

Konieczność zmiany definicji gwałtu była jednym z tematów XIV Kongresu Kobiet, który w tym roku odbył się we Wrocławiu. Projekt już jest, tyle że w sejmowej zamrażalce. W czasie tegorocznych 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet ma ruszyć przybliżająca go kampania edukacyjna. A prawniczki podkreślają, że same przepisy nie wystarczą, konieczne jest przestrzeganie procedur i szkolenia także dla sędziów.

10.10.2022

Organizacje pacjentów apelują o poprawę systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi

Pacjent Finansowanie zdrowia

Skuteczniejsze badania przesiewowe, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

08.10.2022

Nie tylko na wsi brakuje lekarzy POZ – potrzebna jest polityka zarządzania personelem

Pacjent Opieka zdrowotna

Dostęp do placówek ochrony zdrowia na wsi znacząco odbiega od tego, jaki mają zapewniony osoby z dużych miast – wskazuje raport o stanie zdrowia mieszkańców wsi opublikowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Wsie to mniejsza liczba placówek, brak wysokospecjalistycznych ośrodków, a więc także mniejsze szanse na rozwój zawodowy – tłumaczy brak chętnej do pracy kadry, dr Piotr Pawliszak, p.o. prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

08.10.2022

WSA: Współwłaściciel garażu może domagać się kontroli nielegalnej zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo

Współwłaściciel garażu może żądać, by organy nadzoru wszczęły postępowanie w sprawie nielegalnej zabudowy miejsca postojowego. Ich obowiązkiem jest wówczas ustalenie, czy zrealizowane roboty wymagały pozwolenia na budowę, a w dalszej kolejności, czy możliwa jest ich legalizacja, czy też należy orzec rozbiórkę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

08.10.2022

Mieszczuch może kupić siedlisko, ale nie każdą firmę może później prowadzić

Budownictwo

Inwestowanie na gruntach rolnych stało się ostatnio bardzo popularne. Patent jest prosty, najpierw realizuje się zabudowę zagrodową, a następnie rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju inwestycje są jednak ograniczone wieloma regulacjami, a warunkiem istnienia zabudowy zagrodowej jest funkcjonowanie gospodarstwa. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

08.10.2022

Podsumowanie wakacji 2022 - pracownicy często niewłaściwie korzystali z L4

Prawo pracy

Lipiec i sierpień to gorący czas dla kontrolerów ze względu na wzmożoną liczbę zleceń kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym. Podczas tych dwóch miesięcy przeprowadzono 4710 kontroli terenowych. Okazało się, że wypoczynek, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”.

08.10.2022

Przeciętny kierowca dalej nie wie, co jest skrzyżowaniem

Samorząd terytorialny Drogi

Nowa definicja skrzyżowania w przepisach Prawa o ruchu drogowym zdezorientowała kierowców. Mają oni mnóstwo wątpliwości - czy np. jezdnia do zawracania albo zjazd na parking to także skrzyżowanie. Tym bardziej że niedozwolony manewr może kosztować 1000 zł i 10 punktów karnych. Sytuacji nie poprawiły wyjaśnienia resortu infrastruktury - eksperci wskazują, że używa on pojęć znanych inwestorom drogowym, a nie kierowcom.

08.10.2022

Ustawa zamrażająca ceny prądu ostatecznie uchwalona

Rynek i konsument Domowe finanse

Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która trafi teraz do prezydenta. W piątek Sejm nie zgodził się na poprawkę Senatu, która podnosiła limity zużycia energii elektrycznej.

07.10.2022

Ustawa dot. lepszego nadzoru nad sprzedawaną żywnością - do prezydenta

Rynek i konsument

Sejm w piątek poparł poprawkę Senatu do ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nowe prawo ma m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych. Nowe przepisy dostosowują ponadto funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych.

07.10.2022

Nowela ustawy ws. świadectw energetycznych domów i mieszkań - do prezydenta

Środowisko Budownictwo Energetyka

Charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone - przewiduje jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do noweli ustawy ws. świadectw energetycznych domów i mieszkań. Zmiany w ustawie dotyczą wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

07.10.2022

Ustawa upraszczająca procedury administracyjne ostatecznie uchwalona

Administracja publiczna

Sejm odrzucił w piątek wszystkie merytoryczne poprawki Senatu do ustawy deregulacyjnej, upraszczającej procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Tzw. tarcza prawna przewiduje zmianę 41 ustaw i zakłada m.in. milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację procedur czy uproszczenia poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii i załączników.

07.10.2022

Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy o medycynie laboratoryjnej 

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Sejm odrzucił w piątek wszystkie poprawki Senatu do ustawy o medycynie laboratoryjnej. W ustawie określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

07.10.2022

Sejm poparł część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o CIT

Sejm poparł w piątek część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o CIT, która zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca 2022 r. W ustawie pozostały zapisy utrzymujące podwyższone stawki VAT 8 i 23 proc. - ich wykreślenia chcieli senatorowie.

07.10.2022

Budżet na 2023 rok w Sejmie - znaczny przyrost dochodów i wydatków

Finanse publiczne Finanse samorządów

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Zgodnie z projektem wydatki przyszłorocznego budżetu osiągną rekordową wysokość 669 mld zł, a dochody 604,4 mld zł. Będzie to efektem znacznie wyższych niż dotychczas wpływów z podatków. Rząd przewiduje na 2023 rok niemal 10-procentową inflację.

07.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski