Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

W dniu 24 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2017 r. ogłoszony został tekst jednolityustawy Prawo zamówień publicznych.

25.08.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o POZ

24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, w...

24.08.2017

Od 1 września duże zmiany w prawie oświatowym

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Rozpoczyna się wygaszanie gimnazjów i wdrażanie nowych podstaw programowych - pisze...

23.08.2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września 2017 roku. Do wykazu obowiązującego od 1 lipca 2017 dodano 89 produktów leczniczych, w tym...

19.08.2017

Będą zmiany w transporcie międzyszpitalnym

Podstawowy zespół ratownictwa medycznego będzie mógł przetransportować pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowia z SOR do innego szpitala - przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia. Propozycję tę...

18.08.2017

NFZ sfinansuje opiekę perinatalną

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ zawiera nowe świadczenie, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka – informuje...

18.08.2017

Weszły w życie przepisy o minimalnych wynagrodzeniach

W środę, 16 sierpnia 2017 roku, weszły w życie przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Wynagrodzenie najmniej zarabiających medyków będzie podwyższane...

16.08.2017

Jest wykaz usług powiązanych z rachunkiem płatniczym

Od 11 sierpnia br. obowiązuje rozporządzenie, które określa wykaz usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których...

11.08.2017