Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym ma zawierać popełnione w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz czyny karalne.

Co ważne, mapa obrazuje również ocenę zagrożenia wspomnianą przestępczością poprzez numeryczne wskazanie liczby i kolorystycznie stopniowane wybarwienie skali występowania zabronionych czynów wraz z ich kwalifikacją prawną.

Dokument będzie zawierać dane pochodzące z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości). Mapa dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji nie będzie jednak przedstawiać danych osobowych przestępców.

Co istotne, w policyjnej mapie zostanie również przedstawiona ocena zagrożenia przestępczością seksualną na obszarze konkretnej miejscowości, gminy, powiatu, województwa oraz na terenie całej Polski. Z kolei przestępstwa dokonane w internecie dotyczyć będą wyłącznie terenu całego kraju.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 1817.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów