Pensja nauczyciela nie będzie wypłacana z góry
Zmiany znalazły się w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, nad której projektem pracuje parlament. Resort edukacji dąży do tego, by pensje nauczycieli nie były już wypłacane z góry. W uzasadnieniu MEN tłumaczy, że obowiązujące zapisy są powodem wielu problemów, zwłaszcza w sytuacji gdy nauczyciel nie przepracuje miesiąca, za który już otrzymał wypłatę.

Zobacz, jakie zmiany wprowadzi nowelizacja>>

Pedagog dłużej poczeka na wypłatę
Docelowo nauczyciel będzie dostawał pensję z dołu, termin wypłaty będzie przesuwany stopniowo -  od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. 

"W każdym kolejnym miesiącu ulegnie przesunięciu na termin późniejszy, jednak okres od dnia wypłaty poprzedniego wynagrodzenia wypłacanego z góry nie może być dłuższy niż 34 dni. Natomiast całe wynagrodzenie zostanie wypłacone po raz pierwszy z dołu w terminie określonym w znowelizowanym art. 39 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w grudniu 2019 r." - wyjaśnia resort. 

Nauczyciele później dostaną pensje?>>