MEN w ustawie o finansowaniu oświaty, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, zamierza zmienić zasady wynagradzania nauczycieli oraz regulacje ws. wypłat niektórych dodatków.
Jednym z założeń jest doprowadzenie do wypłaty całości wynagrodzenia „z dołu” – cała zmiana ma się dokonać w 2019 r., kiedy to będzie można wypłacać podstawowe wynagrodzenie z dodatkami maksymalnie co 34 dni, by w grudniu tego roku doprowadzić do jednoczesnego wypłacenia całości wynagrodzenia nauczyciela; autorzy projektu wyjaśniają zmianę dążeniem do wyeliminowania problemu rozliczania wynagrodzenia nauczycieli, którzy nie przepracowali całego miesiąca, jednak gwoli ścisłości taki sposób dokonania zmiany oznacza uszczuplenie nauczycielskich wynagrodzeń o jednomiesięczną wypłatę pensji i dodatków.

Kolejne zmiany, które planuje resort oświaty, to:
–    wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę – miałby wynosić docelowo 16% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, czyli ok. 400 zł miesięcznie według aktualnych przepisów; niestety, pełną kwotę będą mogli uzyskać nauczyciele dopiero za pięć lat,
–    zniesienie uprawnień socjalnych będących reliktem przeszłości – prawa do lokalu mieszkalnego i zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych oraz prawa do użytkowania działki gruntu rolnego z zachowaniem praw nabytych,
–    likwidacja zasiłku na zagospodarowanie – może nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo nauczyciel stażysta nie ma imponujących dochodów, ale przy bardzo wysokim funduszu socjalnym nauczycieli stosowne regulaminy mogą załatwić tę
kwestię,
–    pozbawienie nauczycieli prawa do zasiłków z funduszu zdrowotnego – co także można rozwiązać za pomocą środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/stories/top_ds_8_2016.png Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły", nr 7/2017>>