Regulacje mają charakter porządkowy i nie wpłyną na dotychczasową działalność – dostosują jedynie przepisy do nowego systemu szkolnictwa.

Większy nacisk działania profilaktyczne kłaść mają na informowanie o szkodliwości używania dopalaczy – eksperymentowanie lub problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych i rozwojowych oraz powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a nawet życia – podkreśla resort edukacji w uzasadnieniu.