Wyraźny obowiązek podania przyczyny rozstania, gdy nastąpiło w trybie dyscyplinarnym, wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy. Po tym, jak 1 czerwca tego roku uległo ono gruntownej zmianie, pojawił się nowy wzór świadectwa pracy z dołączonym do niego pouczeniem, jak należy je wypełniać. Wynika z niego jasno, że po zwolnieniu pracownika na podstawie art. 52 kodeksu pracy taka informacja ma zostać zamieszczona w treści świadectwa pracy.

- Przy zatrudnianiu pracownika nie ma obiektywnej potrzeby poznawania sposobu, w jaki rozstał się on z poprzednim pracodawcą. Oczywiście każdy pracodawca chciałby to wiedzieć, ale przekazanie takiej informacji wykracza poza nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – twierdzi adwokat Paweł Litwiński.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Mateusz Rzemek