Powstał ramowy program praktyk fizjoterapeutów

14 marca 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej studentów kształcących się na fizjoterapeutów. Przepisy określają ramowy program praktyk, sposób jej odbywania,...

17.03.2017

Powstała nowa lista „dopalaczy”

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. W projektowanym wykazie ujęto pięć nowych substancji o...

17.03.2017

Senat zadecydował o urlopach górniczych

Senat bez poprawek przyjął w czwartek nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz...

16.03.2017

Jaka przyszłość czeka urlopy górnicze?

Dwie senackie komisje bez poprawek zaakceptowały we wtorek nowelizację tzw. ustawy górniczej. Zmiana prawa wyłącza nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu...

15.03.2017

Specjalizacje fizjoterapeutów już uregulowane

8 marca 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2017 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów. Rozporządzenie weszło w życie...

13.03.2017

Duże zmiany w kryteriach oceny ofert

8 marca 2017 roku opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

13.03.2017