Zmiany w OFE na horyzoncie

To jest dobry program, jeżeli go dobrze zrealizować - tak o planowanej zmianie w OFE i trzecim filarze mówi Maciej Bitner, główny ekonomista WiseEuropa. Przyszli emeryci na całej operacji powinni...

04.05.2017

Nie wszyscy przedsiębiorcy chcą niższych składek

To bardzo dobry projekt, bo mamy skrajnie niesprawiedliwy system, który nakłada największe podatki na najniższe wynagrodzenia - tak ZPP komentuje pomysł niższych składek dla przedsiębiorców o niskich...

04.05.2017

Ważne zmiany w ustawie o prawach pacjenta

26 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostały długo oczekiwane zmiany do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Wiele obowiązujących dotąd regulacji zostało...

02.05.2017

Senat za konsolidacją Systemu Informacji Oświatowej

Senat poparł nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie z którą SIO zostanie skonsolidowane. Nie zgłosił do niej żadnych poprawek. Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.

28.04.2017

Ustawa o sieci szpitali ogłoszona w Dzienniku Ustaw

26 kwietnia 2017 roku opublikowano ustawę o tzw. sieci szpitali, czyli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sieć szpitali ma rozpocząć działanie...

27.04.2017

Od 1 maja 2017: nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne dotyczące nowej listy leków refundowanych. Lista wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy dodano 74 produkty lecznicze, których wcześniej nie...

26.04.2017

4 nowe wzory dokumentów dla agencji zatrudnienia

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (z 10 kwietnia 2017 r.) zawiera nowe wersje wzorów...

26.04.2017

Modyfikacje w programach lekowych

Opublikowane 21 kwietnia 2017 roku zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 28/2017/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie...

26.04.2017