Minister porządkuje rejestr podmiotów leczniczych

1 marca 2017 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego tzw. rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

07.03.2017

Krótko i na temat o nowym numerze konta ZUS od 2018 r.

Wszystkie należności płatnika, które pobiera ZUS, czyli z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP i FGŚP) oraz Fundusz...

07.03.2017

Szkoły muzyczne też ośmioklasowe

Muzyczne szkoły pierwszego stopnia również będą ośmioklasowe. Resort kultury przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie regulujące tę materię.

07.03.2017

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody już w Sejmie

Samorząd terytorialny

W Sejmie złożono projekt poprawkowy do ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134). Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji czy wycinka...

06.03.2017

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym programów lekowych

Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie zmieniające zasady określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych). Zmiany są...

03.03.2017

Od 1 kwietnia 2017 komunikaty XML na nowych zasadach

Zgodnie z ogłoszonym 28 lutego 2017 roku zarządzeniem Nr 13/2017/DI prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń...

03.03.2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie leków

Parlament Europejski przyjął w czwartek 2 marca 2017 roku rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską i Radę UE między innymi do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej państw członkowskich tak, żeby...

02.03.2017