Opublikowano wzór legitymacji fizjoterapeuty

10 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie określające szczegółowo wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Ustawodawca zdecydował się na znany już i uniwersalny wzór...

14.04.2017

Stwierdzanie zgonu - modyfikacja zasad postępowania

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano przyjętą przez Parlament ustawę o zmianie przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i przepisów obejmujących pobieranie, przechowywanie...

14.04.2017

100 zł za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

10 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie, określające wysokość opłaty uiszczanej w związku ze stwierdzeniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Opłatę tę określono w wysokości 100...

14.04.2017

Ustawa o sieci szpitali podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek 13 kwietnia 2017 roku ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

13.04.2017

Magister fizjoterapii w rehabilitacji leczniczej?

6 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, który przewiduje...

11.04.2017

Płatnicy składek pod większą kontrolą ZUS

Wprowadzeniu jednego konta do wpłaty wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne odbywa się przy jednoczesnym przyznaniu ZUS nowego narzędzia kontrolnego: możliwości samodzielnego ustalania, która...

11.04.2017

Ogłoszono rozporządzenie o rezerwach szczepionkowych

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które określa wysokość rezerw szczepionkowych (oraz innych preparatów) stosowanych w razie epidemii lub w razie wystąpienia takiego zagrożenia. Akt został...

10.04.2017

Nowe limity przyjęć na uczelnie medyczne

5 kwietnia 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególne...

10.04.2017

Minister zdrowia proponuje zmianę składu konsylium

5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który przewiduje...

10.04.2017

Projekt zmian w karcie DiLO

5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, który przewiduje znaczące...

10.04.2017