Będą zmiany w badaniach klinicznych

Z projektu ustawy o badaniach klinicznych wynika, że poszkodowani w takich badaniach łatwiej otrzymają odszkodowanie. Większa ma być także rola pacjenta w kształtowaniu badań klinicznych – informuje...

21.06.2017

Prezydenckie zmiany w Kodeksie - komentuje ekspert

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych...

21.06.2017

Znane są kryteria kwalifikacji do sieci szpitali

20 czerwca 2017 roku w życie wszedł pierwszy z trzech aktów wykonawczych do ustawy o tzw. sieci szpitali. Opublikowane 19 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie...

20.06.2017

Ustawa o restytucji dóbr kultury już obowiązuje

Ustawa o restytucji dóbr kultury oznacza szybsze i efektywniejsze odzyskiwanie utraconych przez Polskę dóbr kultury - zarówno tych, które są oczywiste, czyli zabytki zarejestrowane w Polsce, ale też...

20.06.2017

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już za rok

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wchodzi w życie 1 grudnia 2017 roku (z pewnymi wyjątkami). Jednym z jej punktów jest...

14.06.2017

Szpitale publiczne będą leczyć komercyjnie

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby publiczne placówki mogły leczyć pacjentów za pieniądze. Taka możliwość ma być zapisana w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej – informuje Dziennik...

14.06.2017

Indywidualny tok nauki niekoniecznie na rok

Resort edukacji przygotował rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor będzie miał więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki...

13.06.2017

Mały ZUS dla małych firm od 2018 r.?

"W porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 29,9 tys., tj. o 33,4 proc. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 27,5 tys. nowo...

12.06.2017