Zmiany wprowadzone w projekcie zarządzenia polegają na wyodrębnieniu dwóch grup rozliczeniowych JGP w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dla pacjentów z wybranymi chorobami demielinizacyjnymi i reumatoidalnymi.

Projekt został przekazany w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty określone w art. 146 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

Opinie w sprawie projektu można przekazywać do 19 października 2017 roku.

Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]