Szczepienia takie będą dotyczyły wszystkich, u których zwiększone jest ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej. Dotychczas pojęcie szczepień akcyjnych nie istniało w regulacjach  i było jedynie wprowadzany w drodze rozporządzenia dwukrotnie. Za uchylanie się od takich szczepień będą kary.

W projekcie przewidziano też szybszą ścieżkę gromadzenia w Centralnej Bazie Rezerw zapasu szczepionek na wypadek epidemii.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

 [-OFERTA_HTML-]