IOWISZ do poprawki

Ministerstwo Zdrowia po niemal roku funkcjonowania IOWISZ-a postanowiło dokonać zmian w przepisach w tym zakresie. Praktyka stosowania tego narzędzia pokazała, że nie jest ono doskonałe, dlatego też...

08.08.2017

Projekt ustawy o deputatach węglowych do poprawki

Ministerstwo Energii przygotowuje korektę w projekcie ustawy dotyczącej deputatów węglowych dla emerytów górniczych - poinformował w piątek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Resort chciałby,...

08.08.2017

Stanowcze stanowisko Polski o pakiecie mobilności

Propozycje regulacji prawnych, na które składa się tzw. pakiet mobilności, są w centrum zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa od 2016 roku. Przedstawiciele kierownictwa resortu...

08.08.2017

Od 25 maja 2018 r. nowe przepisy o danych osobowych!

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpocznie się formalne stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO. W tym dniu RODO stanie się uniwersalną dla...

07.08.2017

Unijny cios w polską pracę

Przymusowe przenoszenie firm za granicę i utrata tysięcy miejsc pracy - taki może być skutek zaostrzenia unijnych regulacji o delegowaniu pracowników - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

07.08.2017

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny

Zmiana systemu zarządzania zasobami wodnymi zakładająca zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które ma realizować...

04.08.2017

Ustawa ułatwiająca zwalczanie ASF podpisana

3 sierpnia 2017 roku podpisana została przez Prezydenta RP ustawa z 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jej celem jest...

04.08.2017

Nowa definicja młodocianego pracownika od 2018 r.!

Obecnie pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione. Od 1 września...

03.08.2017

Roszczenia pracownicze pod lepszą ochroną

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z powodu bankructwa...

03.08.2017

Już niedługo pilotaż systemu e-recept

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad pilotażem systemu e-recept. Pierwsze efekty mają się pojawić na początku 2018 roku. Natomiast w 2020 planowane jest całkowite wycofanie recept w postaci...

01.08.2017

Związek zawodowy dla każdego

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przewiduje przyznanie prawa zrzeszania się wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, jeśli tylko świadczą one pracę przez co...

31.07.2017

Wiadomo ile zapłacimy za kopię lub odpis dokumentu

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie nowych opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii oraz odpisu dokumentu, w kwocie 40 gr za jedną stronę zeskanowanego dokumentu papierowego, to zmiana jaką przewiduje...

31.07.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski