Magister fizjoterapii w rehabilitacji leczniczej?

6 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, który przewiduje...

11.04.2017

Płatnicy składek pod większą kontrolą ZUS

Wprowadzeniu jednego konta do wpłaty wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne odbywa się przy jednoczesnym przyznaniu ZUS nowego narzędzia kontrolnego: możliwości samodzielnego ustalania, która...

11.04.2017

Ogłoszono rozporządzenie o rezerwach szczepionkowych

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które określa wysokość rezerw szczepionkowych (oraz innych preparatów) stosowanych w razie epidemii lub w razie wystąpienia takiego zagrożenia. Akt został...

10.04.2017

Nowe limity przyjęć na uczelnie medyczne

5 kwietnia 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególne...

10.04.2017

Minister zdrowia proponuje zmianę składu konsylium

5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który przewiduje...

10.04.2017

Projekt zmian w karcie DiLO

5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, który przewiduje znaczące...

10.04.2017

Komisja Europejska chce zakazać nowego narkotyku

Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą poddania kontroli oraz sankcjom karnym w krajach UE nowego syntetycznego narkotyku (dopalacza), który pojawił się na europejskim rynku, czyli...

07.04.2017

Sejm poparł rozwiązanie "apteka dla aptekarza"

Sejm opowiedział się w piątkowym (7 kwietnia 2017) głosowaniu za rozwiązaniem, by prawo otwierania nowych aptek mieli tylko farmaceuci. Nowelizacja prawa farmaceutycznego zakłada też wprowadzenie...

07.04.2017

NFZ przewiduje kardiologiczną telerehabilitację

Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia 23 marca 2017 roku ukazał się projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotnych - leczenie...

06.04.2017