Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie

Samorząd terytorialny

Ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa, to główne założenie wchodzącej w życie 11 września br. ustawy o...

11.09.2017

NFZ zwiększa wyceny zabiegów

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt nowelizacji zarządzenia prezesa w sprawie wyceny wysokospecjalistycznych świadczeń w kardiochirurgii – informuje Rzeczpospolita.

11.09.2017

Zajęcia ze specjalistą potrwają krócej

Resort edukacji ujednolicił czas trwania zajęć specjalistycznych - co do zasady trwać będą 45 min. Zmiany znalazły się w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

07.09.2017

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1.01.2018 r.

17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa od 1 stycznia 2018 r....

05.09.2017

Decyzje w sprawie PPK ważne dla przedsiębiorców!

Od pewnego czasu rząd pracuje nad dwiema ważnymi ustawami – o OFE i Pracowniczych Programach Kapitałowych (PPK). Wiemy, że 75 proc. środków z OFE trafi do funduszów emerytalnych. 25 proc. zasili...

31.08.2017

Rząd za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Jednocześnie zameldowanie ma być możliwe bez konieczności wizyty w urzędzie.

30.08.2017

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

W dniu 24 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2017 r. ogłoszony został tekst jednolityustawy Prawo zamówień publicznych.

25.08.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o POZ

24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, w...

24.08.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski