Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzi liczne zmiany w Karcie Nauczyciela - m.in. likwidując dodatki przewidziane w art. 54 KN - te otrzymywane przez nauczycieli z miejscowości do 5000 mieszkańców.

Po nowelizacji znikną wszystkie poza dodatkiem wiejskim w wyskości 10 proc. wynagrodzenia. Nauczyciele z najmniejszych ośrodków stracą natomiast prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, oraz do dodatku mieszkaniowego.

"W zakresie uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym nadal obowiązują regulacje
wprowadzone w 1982 r., które w obecnych realiach społeczno-gospodarczych utraciły
swój pierwotny cel lub też zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej
państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli." - uzasadnia zmianę resort.

Alternatywą dla likwidowanych świadczeń mają być podwyżki dla wszystkich nauczycieli - pięć procent od 2018 r. oraz dodatek dla najlepszych. Dodatek wyróżniający otrzyma nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy.

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych: na początek 95 zł>>