Zmiany w opłatach za badania techniczne pojazdów

Samorząd terytorialny

Opublikowano ustawę, która wprowadza regułę pobierania z góry opłat związanych z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów. Szybciej ma być ponadto uruchomiona nowa wersja centralnej ewidencji...

18.10.2017

Nowe teksty jednolite ustaw samorządowych

Samorząd terytorialny

W dniu 9 października w załącznikach do obwieszczeń Marszałka Sejmu ogłoszone zostały teksty jednolite ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

10.10.2017