Od 1 września 2017: nowa lista refundacyjna

Nowe leki stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaków złośliwych znalazły się na wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od piątku. Ogółem pacjenci mniej dopłacą do...

01.09.2017

Decyzje w sprawie PPK ważne dla przedsiębiorców!

Od pewnego czasu rząd pracuje nad dwiema ważnymi ustawami – o OFE i Pracowniczych Programach Kapitałowych (PPK). Wiemy, że 75 proc. środków z OFE trafi do funduszów emerytalnych. 25 proc. zasili...

31.08.2017

Rząd za utrzymaniem obowiązku meldunkowego

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Jednocześnie zameldowanie ma być możliwe bez konieczności wizyty w urzędzie.

30.08.2017

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

W dniu 24 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.2017 r. ogłoszony został tekst jednolityustawy Prawo zamówień publicznych.

25.08.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o POZ

24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, w...

24.08.2017

Od 1 września duże zmiany w prawie oświatowym

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Rozpoczyna się wygaszanie gimnazjów i wdrażanie nowych podstaw programowych - pisze...

23.08.2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września 2017 roku. Do wykazu obowiązującego od 1 lipca 2017 dodano 89 produktów leczniczych, w tym...

19.08.2017

Będą zmiany w transporcie międzyszpitalnym

Podstawowy zespół ratownictwa medycznego będzie mógł przetransportować pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowia z SOR do innego szpitala - przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia. Propozycję tę...

18.08.2017

NFZ sfinansuje opiekę perinatalną

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ zawiera nowe świadczenie, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka – informuje...

18.08.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski