Według projektu założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, który trafił do konsultacji publicznych, nauczyciel poda lek przewlekle choremu dziecku, jeśli wyrazi na to zgodę. Nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, kiedy udzielenie pomocy jest obowiązkowe.

Dla pracowników szkoły – przede wszystkim nauczycieli i wychowawców – będą organizowane szkolenia dotyczące postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, które będą prowadzić lekarze POZ, pielęgniarki środowiskowe lub higienistki szkolne.

Projekt nie rozwiązuje więc ciągle aktualnego problemu sytuacji konfliktowej, w której nauczyciel nie chce podać leku, gdy choroba dziecka tego wymaga.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]