Świadectwo pracy raz na dwa lata

Firmy wydadzą jedno świadectwo pracy za zatrudnienie czasowe. Pracodawcy będą mieli kłopot z ustaleniem terminu wydania świadectwa. Po krótkiej przerwie w zatrudnieniu badania lekarskie są...

21.03.2011

Lepszy kredyt dla firm

W parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zasadniczo zmieni ona funkcjonowanie tzw. kredytu technologicznego....

20.03.2011

Prezydent zawetował ustawę o Akademii Lotniczej

Jeśli ustawa o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie wejdzie w życie, w Siłach Zbrojnych będzie tych uczelni dwukrotnie więcej, niż dywizji w wojskach lądowych - napisał prezydent Bronisław...

20.03.2011

Pracownik socjalny na 50 rodzin

Jeden pracownik socjalny ma przypadać na 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących - przewiduje senacka poprawka do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą w piątek przyjął Sejm. Posłowie...

19.03.2011

Kary za stakling czekają na podpis prezydenta

Senat nie wprowadził poprawek do uchwalonej pod koniec lutego przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego, która przewiduje karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać...

19.03.2011

8-proc. VAT na ciastka z 45-dniowym terminem spożycia

Sejm przyjął w piątek wszystkie poprawki Senatu zgłoszone do nowelizacji ustawy o VAT, w tym wniosek o objęcie 8-proc. stawką ciastek, których termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni....

19.03.2011

Pakiety medyczne dla pracowników bez VAT

Wzrośnie także stawka daniny na ubranka dziecięce z 8 do 23 proc, a 8 proc. stawka obejmie ciastka z terminem ważności 45 dni. Zerowa stawka dotyczyc będzie natomiast usług portowych....

19.03.2011

Dyscyplinarki notariuszy będą jawne

Senat bez poprawek przyjął nowelę Prawa o notariacie. Przewiduje ona, że postępowania dyscyplinarne notariuszy będą jawne, tak jak "dyscyplinarki" sędziów, adwokatów i radców prawnych....

18.03.2011

Sejmowa komisja zajmie się zmianami w PIT i CIT

Sejm skierował komisyjny projekt nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT do komisji finansów publicznych. Ma on m.in. uprościć podatkowe zasady ustalania różnic kursowych....

18.03.2011

8 proc. VAT na ciastka z 45-dniowym terminem spożycia?

Sejmowa komisja finansów zgodziła się w czwartek m.in. na to, by ciastka, których termin minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni, zostały objęte 8-proc. stawką VAT. Komisja opowiedziała się za...

18.03.2011

MS zmienia system oceny sędziów

Sześć zmian do własnej wersji projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych przesłał wczoraj do Sejmu Krzysztof Kwiatkowski...

18.03.2011