Nasz kraj uzyskał w Traktacie Akcesyjnym przed przystąpieniem do Unii Europejskiej okresy przejściowe w 43 sprawach. Większość terminów już upłynęła. Jednak do końca 2010 r. dostęp do naszej sieci drogowej dla najcięższych pojazdów z Unii był ograniczony.

Większe obciążenie dróg

Od 1 stycznia 2011 dopuszczone zostaną  ciężarówki, których maksymalny nacisk na oś pojazdu wynosi 11,5 tony ( zgodnie z  dyrektywą UE 96/53).  Tymczasem wiadomo, że polska sieć drogowa z trudem wytrzymuje dopuszczalne w Polsce maksymalne naciski w wielkości 10 ton na pojedynczą oś pojazdu. Przyjęte przez UE warunki okresu przejściowego obejmują udostępnienie od momentu członkostwa ściśle określonych tras przejazdów obejmujących podstawowe szlaki komunikacyjne wschód-zachód i północ-południe umożliwiające przejazd międzynarodowym przewoźnikom drogowym przez nasz kraj. Trasy te mają długość około 4300 km (spośród ok.18.000 km dróg krajowych). Jednocześnie na sieci tej, w wynegocjowanym okresie przejściowym zostaną wybudowane inwestycje infrastrukturalne przy znaczącym wsparciu finansowym UE.

Strefy ekonomiczne

Inna ważna zmiana nastąpi w prawie konkurencji. Do końca 2010 r. obowiązywał okres przejściowy dla średnich przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro. W nowym roku nie skorzystają ze zwolnień podatkowych, umorzenia długów, ani preferencyjnych kredytów. Od 2011 roku przedsiębiorstwa te nie będą mogły otrzymywać pomocy państwa. Małe firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników) mają czas do końca 2011 r. i właśnie ten rok jest ostatnim, w którym opłaci się inwestować z zyskiem.

Blokady dla Unii

Co do innych okresów przejściowych, to dotyczą one nabywania ziemi, zanieczyszczenia powietrza oraz uprawy ziemniaka. Przez dwanaście lat od daty uzyskania członkostwa - a więc do 2016 r. - Polska może stosować wobec obywateli Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Warto zaznaczyć , że już dwa lata temu zliberalizowaliśmy przepisy dotyczące kupowania bez pozwolenia MSWiA tzw. drugiego domu w Polsce. 

Najdłuższe okresy przejściowe dotyczą rolnictwa i ochrony środowiska. Do 2014 r. - podczas którego możliwa będzie uprawa w Polsce wyłącznie odmian  ziemniaka odpornych na raka ziemniaczanego). do końca 2017 r. – na emisje pyłów obiektów energetycznego spalania paliw oraz na emisje tlenku azotu dla wszystkich polskich elektrowni.które znalazły się na liście załączonej do polskiego stanowiska negocjacyjnego)