Nowela ustawy o prawach pacjenta - do prezydenta

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową umożliwi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sejm...

29.04.2011

Premier wyznaczy zastępcę wójta

W przypadku choroby czy tymczasowego aresztowania wójta, burmistrza i prezydenta, premier wyznaczy osobę, która w zastępstwie obejmie władzę w gminie....

29.04.2011

Nowe formularze celne

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy stosowanych w prawach celnych przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany na stronie resortu finansów....

29.04.2011

Sejm: kary grzywny za brak ewidencji odpadów

Wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków związanych z prowadzeniem zbiorczego zestawienia danych o odpadach - przewiduje uchwalona w...

29.04.2011

Sejm uchwalił nowe prawo geologiczne i górnicze

Wpływy z opłat eksploatacyjnych i koncesji geologicznych w 90 proc. będą trafiać do gmin, a 10 proc. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zdecydował w czwartek Sejm,...

29.04.2011

Ustawa likwidująca staż lekarski uchwalona

Likwidację stażu podyplomowego zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, do której Sejm przyjął w czwartek późnym wieczorem senackie poprawki. Nie zmieniają one kluczowych...

28.04.2011

Myśliwi nadal będą mogli strzelać do psów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie przewiduje odebrania myśliwym prawa legalnego odstrzeliwania psów i kotów. W tym tygodniu projekt ma wpłynąć do Sejmu....

28.04.2011

Gminy będą lepiej kontrolować kąpieliska

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrza wymogi czystości wobec wody w kąpieliskach, jednak zmniejsza zakres kontroli jakości wody, jaką musi przeprowadzać organizator kąpieliska, a zatem m.in....

28.04.2011

Sejm znowelizował ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej...

28.04.2011

Sejm o ochronie związkowców przed zwolnieniem z pracy

Pracownicy należący do związków zawodowych zatrudnieni na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje projekt...

28.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski