Rząd za utrzymaniem wsparcia dla instytucji finansowych

Rząd chce utrzymać możliwość udzielenia wsparcia instytucjom finansowym w przypadku, gdyby rynek dotknęły negatywne zjawiska. Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt nowelizacji ustawy, która taką...

04.01.2011

Sejm: kluby za nowelizacją ustawy o pomocy społecznej

Określenie, ile rodzin pod opieką może mieć pracownik socjalny, możliwość tworzenia rodzinnych domów opieki nad niepełnosprawnymi - to główne zmiany zawarte w projekcie ustawy o pomocy społecznej,...

04.01.2011

Nowe wzory formularzy wpłat do PFRON

Zakłady aktywności zawodowej będą przekazywać do PFRON deklarację DEK-II-b. Mniej problemów z wypełnianiem formularzy będą mieć pracodawcy, którzy nie zatrudniają niepełnosprawnych

04.01.2011

Fiskus szybciej przekaże 1 proc. podatku

Naczelnik urzędu skarbowego, który przekazuje organizacjom pożytku publicznego wpłaty z 1 proc. w rozliczeniu za 2010 rok, zrobi to szybciej niż dotychczas....

04.01.2011

Podkomisje sejmowe będą pracować jawnie

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powiedział, że ma nadzieję, iż jeszcze w styczniu będzie gotowy projekt w sprawie jawności posiedzeń podkomisji sejmowych....

04.01.2011

Drobne zmiany w Nomenklaturze

W wyniku utworzenia nowych gmin i zmiany statusu niektórych dotychczasowych konieczne jest wprowadzenie zmian do Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych....

03.01.2011

Ułatwienia w obrocie towarami akcyzowymi

Od 1 stycznia 2011 r. ruszył elektroniczny system EMCS PL (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Excise Movement and Control System). Jak podaje Ministerstwo Finansów dzięki...

03.01.2011

Już można przechowywać faktury w komputerze

Podatnik może przechowywać w postaci elektronicznej kopie faktur sprzedaży wystawianych w formie papierowej z możliwością ich wydruku dopiero w przypadku zaistniałej potrzeby. Dotychczas takie...

03.01.2011

Inspektor kontroli skarbowej może być oddelegowany

Warunki i tryb oddelegowania inspektorów kontroli skarbowej do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i poza kontrolą skarbową oraz warunki przyznawania mu wynagrodzenia i...

03.01.2011

Będą wyższe mandaty za wykroczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości i Komenda Główna Policji pracują nad projektem ustawy zaostrzającej sankcje w kodeksie wykroczeń. Przewiduje on, że policja będzie mogła nakładać mandaty do 1 tys. zł, a...

03.01.2011

Sprzedaż długu szpitala za zgodą gminy

Od 1 stycznia zmiana dotycząca wierzytelności szpitala możliwa jest jedynie po uzyskaniu zgody gminy, powiatu lub województwa, bo to one występują jako organy założycielskie. Wynika tak z nowelizacji...

03.01.2011

Rząd o RTV i instytucjach finansowych

Rada Ministrów zajmie się podczas wtorkowego posiedzenia m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz wsparciem i rekapitalizacją niektórych instytucji finansowych.

03.01.2011