Projekt ustawy przeciw nienawiści trafi do Sejmu

Projekt ustawy zakazującej mowy nienawiści w przyszłym tygodniu trafi do marszałka Sejmu. SLD przejęło projekt koalicji organizacji pozarządowych, zakładający uzupełnienie kodeksu karnego o...

15.04.2011

Kluby PO, PiS, SLD i PSL poprą zmiany w lobbingu

Zwiększenie efektywności działań legislacyjnych rządu oraz ich przejrzystości to cele rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Kluby PO, PiS, SLD...

15.04.2011

Jednolita ochrona patentowa w UE

Komisja Europejska przedstawiła pakiet dwóch wniosków ustawodawczych, w ramach wzmocnionej współpracy, zmierzających do radykalnego zmniejszenia kosztów ochrony patentowej w Europie.

15.04.2011

Senat za szybszym postępowaniem ws. nieletnich

Przyśpieszenie działań sądów w sprawach nieletnich i precyzyjne określenie zadań kuratora prowadzącego nadzór nad nieletnim - to założenia projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec nieletnich,...

14.04.2011

MSWiA zapowiada szybszą rejestrację samochodów

Szybsze rejestrowanie samochodów sprowadzanych z UE, stały numer rejestracyjny auta przez cały okres użytkowania, dostęp do informacji o przebiegu samochodu i liczbie zmian jego właścicieli, to tylko...

14.04.2011

Więcej uprawnień dla inspekcji pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - to niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy...

14.04.2011

Więcej uprawnień dla samorządu prokuratorów

Krajowa Rada Prokuratury będzie miała prawo do wizytacji lub lustracji prokuratur. Będzie mogła też sprawdzić jakość pracy prokuratora, którego sprawę będzie rozpoznawała. Dzisiaj w Sejmie odbędzie...

14.04.2011

MF ustala zasady kontroli administracji podatkowej

Kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej od 30 lipca 2010 r. sprawuje minister finansów. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie prawidłowości wykonywania przez nią zadań oraz w...

14.04.2011

Samorządy pohandlują deficytami

Założenia do ustawy o regule dla samorządów mają być gotowe w ciągu dwóch tygodni. Ministerstwo Finansów może wprowadzić rozwiązania korzystne dla lokalnych władz, np. możliwość handlu deficytami....

14.04.2011

W sprawach cywilnych bez opłaty podstawowej

Usuniecie opłaty podstawowej z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych to jeden z celów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w...

14.04.2011

Sędziowie z sądów wojskowych przejdą do powszechnych

Możliwość przechodzenia sędziów z likwidowanych wojskowych sądów garnizonowych do sądów powszechnych przewiduje nowelizacja prawa o ustroju sądów wojskowych.Senat wprowadził w czwartek 11 drobnych...

14.04.2011