Prezydent: więcej mieszkańców w samorządzie

Działający w Kancelarii Prezydenta RP zespół zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców i współdziałaniu w działaniach samorządu terytorialnego. Przewiduje on m.in....

23.07.2011

MPiPS: minimalne wynagrodzenie w 2012 r. - 1500 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. Zakłada on...

22.07.2011

Unia chce usprawnić normalizację

Obecny kształt normalizacji europejskiej jest niezadowalający, procedury są zbyt powolne i nie nadążąją za postępem technicznym. Tak uważa Komisja Europejska, która proponuje przygotowanie nowego...

22.07.2011

Rada Legislacyjna pozytywnie o pułapce spreadowej

Rada legislacyjna przy premierze pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji Prawa bankowego, które chroni kredytobiorców przed pułapką spreadową. Chociaż niektóre przepisy odbiegają od norm...

21.07.2011

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nowelizująca m.in. ustawę z 19 grudnia 2008 r. o...

21.07.2011

Zmiany w opisach stanowisk funkcjonariuszy celnych

Opisy stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych sporządza się oddzielnie w każdej komórce organizacyjnej utworzonej zgodnie z regulaminem organizacyjnym, również w przypadku komórki organizacyjnej...

20.07.2011

Odwołanie poziome w procedurze cywilnej

Z dniem 20 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza do procedury cywilnej instytucję tzw. odwołania poziomego, a tym samym...

20.07.2011

Nowe przepisy będą lepiej chroniły dzieci

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki ws. zasadniczych wymagań dla zabawek. Przed rozpoczęciem sprzedaży na polskim rynku trzeba będzie udowodnić, że zabawki są bezpieczne...

20.07.2011

UOKiK: nowe wymagania dla zabawek

Obowiązujące do 20 lipca br. rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej. Nowe regulacje określają obowiązki przedsiębiorców,...

20.07.2011

Wybory do parlamentu oparte na prawach obywateli

Bardzo dobrze, iż Trybunał Konstytucyjny w środowym wyroku w sprawie Kodeksu wyborczego powołał się na prawa i wolności obywateli z art. 31 ust.3 ustawy zasadniczej, w związku z billboardami i...

20.07.2011

Kontrola w bankach według Rekomendacji H

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją podjętą jednogłośnie w dniu 19 lipca 2011 r. zmieniła treść Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach....

20.07.2011

Agencja Taryfikacji wyceni procedury medyczne

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, powołującej Agencję Taryfikacji, która będzie ustalać taryfy, na...

20.07.2011