Więcej przywilejów dla kombatantów

Zwiększenie pomocy państwa kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, dzięki której powinna poprawić się ich codzienna egzystencja, przewidują przyjęte we wtorek przez Radę...

05.10.2011

Urzędy zatrudnią więcej niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), która wprowadza preferencje...

04.10.2011

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która przyznaje RPO większe uprawnienia podczas wizytacji więzień oraz prawo przetwarzania danych osobowych...

04.10.2011

Świadczenie pielegnacyjne wzrośnie o 100 zł

Rada Ministrów zatwierdziła 27 września 2011 r. uchwałę ustanawiającą program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przyjęto, że świadczenie to w okresie od listopada do końca...

04.10.2011

Zmienią się przepisy o bezpieczeństwie morskim

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o bezpieczeństwie morskim - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Ustawa pozwala np. terenowym organom administracji morskiej...

04.10.2011

Zmiany w wykazie stanowisk Służby Więziennej

Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w...

03.10.2011

Wkrótce zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

Rozwiązanie problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowadzenie regulacji, na podstawie których posiadacz pojazdu mechanicznego będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, to...

03.10.2011

Nianie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym

Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do...

03.10.2011

Nowe zasady naliczania opłat za użytkowanie wieczyste

Od 9 października 2011 r. obowiązywać będą zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zasad naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Tego samego dnia ulegną zmianie...

02.10.2011

Konsultacje założeń ustaw mieszkaniowych podsumowane

W Ministerstwie Infrastruktury 26 września br. odbyła się konferencja na temat wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń ustawy o zmianie ustawy o niektórych...

01.10.2011

ZUS zawiesi emeryturę zatrudnionym

Od 1 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązuje ona osoby, które rozpoczęły pobieranie...

01.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski