Mieszkanie z TBS za rynkową cenę

Najemcy będą mogli wykupić mieszkania od towarzystw budownictwa społecznego, ale tylko po cenie rynkowej. Będzie też ochrona lokatorów w razie upadłości TBS....

27.06.2011

Administracja będzie oszczędzać energię

Od 2014 r. urzędy będą musiały zmniejszyć zużycie energii poprzez modernizowanie co roku co najmniej 3 proc. swoich powierzchni. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet przepisów służących...

27.06.2011

Za pół roku nowe zasady udzielania kredytów

Za sześć miesięcy zaczną obowiązywać nowe zasady udzielania pożyczek. Dłuższy czas na odstąpienie od umowy, objęcie przepisami wyższych kwot to główne zmiany wynikające z nowej ustawy o kredycie...

26.06.2011

Unia Polskich Teatrów popiera nowelizację ustawy

Zapisy zawarte w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nad którą pracuje Sejm, stanowią krok we właściwym kierunku i pierwszą próbę uwzględnienia specyfiki...

26.06.2011

Będą kary za okłamywanie kredytobiorców

Naruszenie przepisów nakładających na kredytodawców obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o kosztach i ryzyku związanych z kredytem podlegać będzie karze. To skutek nowelizacji z 17 maja 2011...

25.06.2011

Zmiany w udostepnianiu tajnych dokumentów archiwalnych

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, przedłożone przez ministra kultury i...

25.06.2011

Wójt wyznaczy straż przy urnie wyborczej

Najpóźniej 14 dni przed wyborami wójt będzie musiał wskazać osobę odpowiedzialną za nocną ochronę lokalu do głosowania. Obowiązek będzie dotyczył dwudniowych wyborów. Przygotowany przez MSWiA projekt...

25.06.2011

Prokuratura Generalna na swoim

Samorząd terytorialny

Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

24.06.2011

Są przepisy o pracownikach gminnych żłobków

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej....

24.06.2011

Nowe przepisy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Wchodząca w życie 1 lipca br. ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza również kilka istotnych zmian w obowiązującej obecnie Ustawie z 25 listopada...

24.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski