Sejm za łatwiejszymi awansami w policji

Mianowanie na stopnie generalskie policjantów ze stażem krótszym niż obecnie wymagany oraz uregulowanie zasad pośmiertnych awansów dla funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie - przewiduje...

19.08.2011

Ratownictwo górskie nie za wstęp do parków narodowych

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem poprawkę Senatu do ustawy o ratownictwie górskim, która proponowała finansowanie ratownictwa ze środków pochodzących z opłat za wstęp do parków narodowych. Teraz,...

19.08.2011

Status pojazdów ponadnormatywnych uregulowany

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Porządkuje ona przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych czyli np. ciężarówek przewożących wyjątkowo ciężkie ładunki...

19.08.2011

Duże zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym

Sejm uchwalił w czwartek obszerną nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z deklaracjami rządu, jej celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce....

19.08.2011

Pomoc dla powodzian w jednej ustawie

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę powodziową, która ma zapewnić sprawniejsze niż dotychczas udzielanie pomocy poszkodowanym przez żywioł....

19.08.2011

Sejm za szerszymi uprawnieniami RPO

Większe uprawnienia rzecznika praw obywatelskich podczas wizytacji więzień oraz prawo przetwarzania danych osobowych - przewiduje nowelizacja ustawy o RPO, którą w czwartek uchwalił Sejm....

18.08.2011

Ustawa obniży kary w transporcie drogowym

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje ona m.in. obniżenie wysokości kar nakładanych na przewoźników z 15 tys. zł do 10 tys. zł....

18.08.2011

Nowy instrument pojawi się na rynku finansowym

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewiduje ona wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego prawa. Ma to otworzyć rynek na nowych inwestorów,...

18.08.2011

Pożyczka także na odbudowę firmy w innym miejscu

Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć pożyczkę uzyskaną na usuwanie skutków powodzi na wznowienie działalności gospodarczej także w innym miejscu - zakłada jedna z poprawek przyjętych przez...

18.08.2011

Sejm popracuje nad zmianami w procedurze cywilnej

Do sejmowej komisji nadzwyczajnej wrócił w czwartek projekt zmian w zasadach prowadzenia procesów cywilnych - także dotyczących spraw gospodarczych - i podwyższenia grzywien za utrudnianie działań...

18.08.2011

Będą wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających...

18.08.2011