Nowe obowiązki marszałków województw

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

21.09.2011

Nowe podstawy odmowy wykonania nakazu europejskiego

Poszerzenie katalogu przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego to jedna ze zmian przewidzianych ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego...

20.09.2011

Będą zmiany w treści świadectwa pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania....

19.09.2011

Nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. obowiązują nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.09.2011

Zmiana wzorów podatkowych

W związku z uchwaleniem w dniu 29 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń odpowiednio...

19.09.2011

Współpraca rozwojowa według nowej ustawy

W parlamencie zakończyły się w piątek prace nad ustawą o współpracy rozwojowej, która przewiduje m.in., że będzie będzie ona prowadzona na podstawie wieloletnich programów, sporządzanych na okresy...

18.09.2011

Za usunięcie auta 459 zł, za rower 105

Minister finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2012 r....

18.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski