MS: nowa jakość w sądach

Przygotowanie i doprowadzenie do wejścia w życie tej ustawy było jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu tak minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skomentował podpisanie w...

03.09.2011

Szerszy dostęp do informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

03.09.2011

Ustawa o ustroju sądów podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. zmiany systemu oceniania sędziów i...

02.09.2011

Ruszyła Krajowa Ewidencja Podatników

Od 1 września obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności...

02.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

01.09.2011

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Dostosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej do zaleceń UE oraz stworzenie repozytorium gromadzącego ważne dane przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o dostępie do...

01.09.2011

Ustawa o autostradach dostosowana do prawa UE

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Precyzuje ona przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę i eksploatację autostrad....

01.09.2011

Audiowizyjny system kontroli gier w projekcie MF

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i...

01.09.2011

Przepisy skierowane przeciwko pseudo biznesowi

Nie możemy być krajem, w którym dopuszcza się prowadzenie działalności pseudo gospodarczej i utrudnia się życie normalnym przedsiębiorcom, którzy płacą podatki, wykonują wszystkie obowiązki...

01.09.2011

Nowe prawo pozwoli na pomoc klimatyczną za granicą

Sejm uchwalił w środę wieczorem zmiany w Prawie ochrony środowiska, które pozwalają Polsce na udzielanie pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu na działania...

01.09.2011

Będą nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. będą obowiązywały nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprowadza je rozporządzenie wykonawcze Komisji...

01.09.2011

Nowe zasady planowania legislacyjnego

Zamiast półrocznych programów prac ustawodawczych rząd będzie planował je na bieżąco, nie będzie też podawania terminów przyjmowania projektów....

01.09.2011

PLK SA będzie niezależne od przewoźników kolejowych

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja z 10 czerwca 2011 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która ma...

01.09.2011

Szkolne innowacje bez ograniczeń

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez...

31.08.2011