Ustawa tworzy system powiadamiana ratunkowego, jako jednolity i ogólnopolski mechanizm mający na celu obsługę zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów alarmowych 112, 999, 998 i 997 oraz dysponowanie właściwych zasobów ratowniczych. Według projektu obsługę zgłoszeń alarmowych realizują wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, oraz centrum powiadamiania Ratunkowego. Zasobami ratowniczymi są w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej, Policja, dyspozytorzy medyczni oraz inne podmioty, do których zadań należy ochrona życia,zdrowia oraz bezpieczeństwa ludności, a także mienia i środowiska. W wojewódzkim centrum i centrum mogą być obsługiwane również numery alarmowe. Obsługa tych numerów może być realizowana wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego między wojewodą a kierownikiem podmiotu dysponującego numerem alarmowym. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawować ma minister spraw wewnętrznych.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wejdzie  w życie 1 stycznia 2012 roku. Koszty realizacji ustawy wyniosą w pierwszym roku - 71 519 000 zł; w 2013 r. - 52 806 975 zł. W sumie - maksymalny limit wydatków z budżetu państwa łącznie wynosi 1 mld 032 tys. zł. do 2021 roku.